METGES/ESSES

5 Inscrits

Referència oferta:

09202225632

Data publicació oferta:

17/10/2022

Llocs de treball:

5

OFICINA DE TREBALL DEL SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Titulacions: Ha de complir algun dels requisits següents: LLICENCIATURA o GRAU en medicina (imprescindible) METGE ESPECIALISTA en medicina legal i forenses (NO imprescindible) Experiència en l’ocupació: Es valorarà (NO imprescindible) Idiomes: Es valorarà català (NO imprescindible) Permís de conduir: B (imprescindible) Tipus de contracte: INTERINITAT Horari: Habitualment matins + tenir disponibilitat per fer guàrdies.

TARRAGONA - TARRAGONÈS - 43005 TARRAGONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Prestar serveis com a metges/esses forenses a la demarcació de Tarragona. Tasques: - Assistència tècnica als òrgans judicials de la demarcació de Tarragona. - Patologia forense: funcions relacionades amb la investigació mèdico-legal i autòpsies en tots els casos de mort violenta o sospita de criminalitat per ordre judicial, l'assistència facultativa dels detinguts, lesionats o malalts, que es trobin sota la jurisdicció dels òrgans judicials, en el supòsits i en la manera que determinen les lleis. - Emetre informes i dictàmens medicolegals, controls dels lesionats, valoració dels danys corporals, valoracions psiquiàtriques forenses com incapacitats, ingressos psiquiàtrics, capacitats cognitives, etc. que siguin objecte d'actuacions processals. - Investigació i col·laboració que derivin de la seva pròpia funció, estant sota les ordres dels jutges, magistrats, fiscals i encarregats del Registre Civil, exercint les seves funcions amb plena independència i sota criteris estrictament científics.

Requisits

  • Experiència 6 mesos. Es valorarà experiència (no imprescindible)
  • Títol de grau
  • Medicina
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '3073' fins a '3132'
  • Altres beneficis: el contracte és d'interinitat. jornada ordinària: 7 hores diàries de dilluns a divendres (habitualment de matí) + disponibilitat per fer guàrdies (rotatòries de 24 hores o de disponibilitat setmanal rotatòries, distribuïdes mensualment entre els metges forenses de l'àrea respectiva). retribució bruta de 3073 a 3132 € bruts per 12 pagues + pagues extres segons normativa vigent + guàrdies (la guàrdia de 24 hores en dia laborable = 212,58 €, la de 24 hores de dies festius = 265,73 € i el complement per guàrdia setmanal de 8 dies = 292,36 €)