TÈCNIC/A EN ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

14 Inscrits

Referència oferta:

0920242381

Data publicació oferta:

26/01/2024

Data de tancament:

19/02/2024

Llocs de treball:

1

Oficina de Treball del SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

El perfil professional vinculat al lloc de treball es de tècnic/a especialista en la gestió de subvencions dins l'Administració Local o el sector privat. És imprescindible tenir estudis de grau en dret i/o administració i direcció d'empreses o equivalents, i la titulació no pot tenir més de tres anys de finalització a l'inici del contracte o 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat. - Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) - Tenir menys de 29 anys

GIRONA - BAIX EMPORDÀ - 17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS

Detall de les funcions del lloc de feina

Gestionar i tramitar les subvencions en polítiques d'habitatge que s'opta a través de la Diputació de Girona. Gestionar les sol·licituds i la recollida de la documentació requerida fins a l'execució i la justificació de les subvencions de l'àrea vinculades al Pla Local d'Habitatge. Recolzar l'estudi i redacció de les bases específiques i desenvolupament d'una subvenció municipal en l'àmbit de l'habitatge. Gestionar les sol·licituds, valoració del règim de concurrència competitiva, atorgament de subvencions i avaluar la justificació de cada subvenció. Gestionar, controlar i executar l'aplicació pressupostària assignada, fent ús dels programes interns de la entitat. Elaborar, redactar i/o supervisar la documentació necessària relacionada amb l'activitat pròpia del lloc de treball (informes, projectes, indicadors, membres, etc). Cercar subvencions destinades a ens locals i/o que puguin interessar a serveis/departaments de l'ajuntament desenvolupant la capacitat d'anàlisis crític. Gestionar i tramitar les subvencions sol·licitades per l'Ajuntament, i les concedides des d'Alcaldia, mostrant la capacitat d'organització. Supervisar l'execució de la subvenció atorgada, posant en pràctica les capacitats associades a les competències transversals de capacitat

Requisits

  • Títol de grau
  • Administració i direcció d'empreses o dret

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa