Tècnic/a superior gestió recursos humans

14 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06000735

*

Serveis Ambientals del Vallès Oriental

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08401 GRANOLLERS

detail.description.description

Serveis ambientals de Vallès Oriental, SA, té la necessitat de disposar d’un/a Tècnic/a superior adscrit al departament de recursos humans de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

detail.description.job

• Gestionar i col·laborar en la implementació i execució dels procediments de la Corporació en matèria de recursos humans, d’acord amb les directrius de l’organització i les normes legals vigents. • Administrar i controlar els aspectes i incidències referits a l’administració del personal (contractació, gestió de nòmina, seguretat social, impostos, calendaris...) • Informar i donar resposta a les consultes plantejades pel personal respecte a salaris, complements, permisos i llicències, IRPF, hores extraordinàries, jubilacions, etc. • Col·laborar en la gestió de les relacions laborals participant en les reunions amb els agents implicats en tots aquells temes derivats de la negociació col·lectiva. • Participar en el desenvolupament de projectes vinculats a la gestió de persones i l’estructura organitzativa. • Assessorar en les matèries jurídiques que es refereixen a la gestió de personal. • Revisar, millorar i implementar el pla formatiu. • Participar en el disseny i implementació dels plans de carrera i retenció del talent. • Col·laborar en la implementació de la política salarial de la corporació. • Participar en la revisió i avaluació competencial de l’equip humà. • Implementar els processos de selecció. • Coordinar amb l’assessoria externa el procés d’administració de personal. • Col·laborar en idear i formular la comunicació interna de l’empresa. • Actuar davant els organismes oficials dels assumptes de la política de gestió de persones. • Participar amb les funcions que se’n deriven de la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en el treball (mesures preventives, salut laboral, accidents, malalties professionals...).

detail.description.requirements

  • LLICENCIATURA O ENGINYERIA
  • llicenciatura o enginyeria - ciències del treball
  • català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • espanyol (parlat superior, escrit superior)
  • Competències / coneixements: Experiència en llocs similars. Estudis acadèmics i/o experiència en els àmbits de la gestió de recursos humans Formació en els mateixos àmbits Coneixements i/o experiència en l’Administració Pública. Coneixements tecnològics avançats Excel i Acces avançat Capacitat d’aprenentatge Treball en equip

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (36 mesos)
  • Jornada indiferent
  • Altres beneficis: Contracte d'interinatge fins a provisió de plaça

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa