delineant

2 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06001553

*

Reus Mobilitat i Serveis

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

TARRAGONA - BAIX CAMP - 43201 REUS

detail.description.description

oferta de treball per la contractació d'un/a delineant pero obra i/o servei

detail.description.job

• Realitzar les funcions pròpies del seu ofici i que li acredita la seva titulació. • Dibuixar o delinear la informació gràfica dels projectes. • Recollir dades sobre el terreny. • Fer l’anàlisi gràfic de l’espai i realitzar mesures. • Fer el seguiment de la planificació i execució dels projectes de construcció. • Classificar, arxivar, mecanitzar dades del seu àmbit de treball. • Fer l’actualització permanent de plànols pel desenvolupament dels treballs o projectes. • Informar als ciutadans en matèries pròpies del seu servei. • Donar suport tècnic en el desenvolupament de projectes de la unitat. • Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior • Manteniment de la cartografia de base del planejament urbanístic 1:2000. • Elaboració de documents de planejament: modificacions de pla, plans especials, plans de millora. • Dibuix en 3D, renders, dibuix del territori, sistemes SIG, dibuix en 2D, plantes, alçats i seccions. • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus caps inherents a la seva titulació.

detail.description.requirements

  • PROGRAMES FO QUE NECESSITEN TITULACIÓ FP GRAU SUPERIOR
  • obra civil

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (5 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '1720' fins a '1842'

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa