CUIDADOR DISCAPACITATS FISICS- TORN TARDA- ALELLA

6 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06002056

*

detail.description.offer

BARCELONA - MARESME - 08328 ALELLA

detail.description.description

Residència LA GAVINA ubicada a Alella cerca tècnic/a en atenció a persones amb mobilitat reduïda per problemes físics.

detail.description.job

· Donar l'ajut necessari, si escau, per a llevar-se, vestir-se, despullar-se, alimentar-se i fer la vigilància de les persones usuàries durant el descans nocturn. · Proporcionar l'ajut i l'acompanyament de les persones ateses, per satisfer les · necessitats fisiològiques i d'higiene personal . · Donar l'ajut necessari, quant a l'ensenyament i el manteniment d'hàbits · d'alimentació, d'ordre i neteja, i adaptar-se a les necessitats de cada persona. · Acompanyar i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d'acord amb les instruccions de la resta de l'equip. · Fer, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitar el procés educatiu i assistencial de les persones, d'acord amb l'equip interdisciplinari del centre. · Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivar-les al professional que correspongui. · Facilitar els hàbits d'autonomia personal i social en tot allò que li permeti d'obtenir una bona socialització i autonomia. · Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la supervisió del personal sanitari. En cas d'urgència mèdica, s'actuarà segons els protocols establerts per a cada situació. · Participar en el Pla de cures tòpiques amb la supervisió del personal sanitari. · Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l'estat de cada persona. · Mantenir la comunicació, de forma puntual, amb la família o persones de referència a les quals informarà de l'estat general de la persona atesa, orientarà amb relació a les necessitats bàsiques, (vestuari, alimentació, entre d'altres) i derivarà les informacions al professional corresponent de l'equip interdisciplinari. · Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

detail.description.requirements

  • Experiència 3 mesos. .
  • TÍTOL FP DE GRAU MIG
  • Competències / coneixements: Formació: Tècnic en atenció a persones físiques dependents o equivalent

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada intensiva
  • Salari mensual brut des de '800' fins a '1000'
  • Altres beneficis: Formació: Tècnic en atenció a persones físiques dependents o equivalent Horari: Jornada complerta Tarda S’ofereix: Contractació temporal amb possibilitat d’estabilitat en funció del perfil i valoració . Salari segons conveni

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa