Auxiliar Geriatria Residència de gent gran (DISSABTES)

32 detail.label.subscribed

Incorporació immediata

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06003180

*

detail.description.offer

BARCELONA - BARCELONÈS - 08006 BARCELONA

detail.description.description

Cerquem auxiliar de geriatria per treballar els dissabtes en una residència de gent gran. Horari: dissabtes de 8.00 a 20.00h. Salari: 349€ bruts mensuals per 12 pagues. Vacant estable: contracte 6 mesos + 6 mesos + indefinit.

detail.description.job

· Intervenir en coherència a la missió, visió i valors de l'Entitat. · Participar, conjuntament amb altres professionals de l'equip interdisciplinari, en la recepció i acollida de la persona usuària. · Responsabilitzar-se de la tutoria de la persona usuària segons el sistema utilitzat pel centre i fer-ne el seguiment, observant els canvis que es puguin produir. · Fomentar l'autonomia d'acord amb les seves necessitats i indicacions del Pla individual d'atenció interdisciplinària (PIAI). · Procurar que l'usuari es trobi com a casa i en un ambient familiar. · Promoure, ajudar o realitzar la higiene personal, en funció de les seves necessitats i del PIAI. · Vigilar i promoure la cura i imatge personal. · Atendre i prevenir problemàtiques en eliminació i controlar la incontinència d'esfínters. · Prevenir les úlceres per pressió (hidratació de la pell, utilització de coixins, canvis posturals). · Proporcionar i administrar els aliments facilitant la ingesta en aquells casos que ho requereixin i amb la correcta utilització dels mitjans tècnics, si és necessari. · Detectar si la dieta pautada s'adapta a les necessitats de l'usuari. · Col·laborar en la correcta administració de medicaments i la realització de determinades cures d'acord amb les directrius del personal sanitari. · Mantenir l'ordre de l'habitació i les condicions higienicosanitaries de l'habitació i dels seus efectes personals. · Col·laborar en el manteniment de les ajudes tècniques (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, contencions...). · Aplicar les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents segons els protocols de seguretat. · Preparar la persona pels trasllats d'emergència i efectuar l'acompanyament, vigilància i suport, si és el cas, i proporcionar la informació mínima necessària als professionals corresponents. · Desenvolupar i/o col·laborar en les activitats lúdiques i de lleure. · Col·laborar en les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. · Acompanyar a les activitats lúdiques fora del centre. · Promoure la comunicació i les relacions humanes, socials i interpersonals entre les persones usuàries, utilitzant, si és el cas, sistemes alternatius de comunicació. · Actuar davant de les situacions de conflicte i resolent, segons les seves competències, les incidències sorgides i comunicar-ho, si és el cas, al professional competent. · Donar suport emocional i acompanyament en el procés de pèrdua i dol. · Acompanyar a les persones usuàries en la seva etapa terminal. · Realitzar les cures postmortem, si escau. · Aplicar els diversos protocols d'actuació i organitzar la documentació bàsica de treball. · Registrar les actuacions realitzades a cada persona usuària i anotar qualsevol variació en el seu estat o qualsevol incidència. · Informar-la, orientar-la, implicar-la i sensibilitzar-la en la cobertura de les necessitats aterials i personals de la persona usuària. · Fomentar la seva integració i la col·laboració en les activitats del centre. · Fomentar la sensibilització de la família en els canvis físics i psíquics que es produeixen en la persona usuària, i adaptar-se als mateixos. · Derivar la família, quan sigui necessari, al professional pertinent. · Sensibilitzar-la en el foment de l'autonomia del seu familiar. · Registrar i comunicar, si és el cas, qualsevol incidència que pugui sorgir. · Fomentar l'adaptació a les normes de règim intern del centre. · Donar suport en la situació de pèrdua i el dol. · Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones ateses i el respecte al dret a la intimitat. · Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

detail.description.requirements

  • Experiència 1 anys. Necessari almenys 1 any d'experiència treballant amb gent gran.
  • Atenció a Persones en Situació de Dependència
  • Competències / coneixements: És imprescindible que la persona candidata tingui el certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, o alguna titulació homologada en el mateix àmbit (CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència, CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria, CFGS Integració Social, etc.). Per treballar serà indispensable també presentar el certificat de manipulació d'aliments, el certificat d'antecedents penals i el certificat de delictes sexuals.

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada intensiva
  • Salari mensual brut 349

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa