MONITOR/A DE LLEURE (ÀMBIT DE L'ESPORT)

39 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06003292

*

OFICINA DE TREBALL DEL SOC

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - BARCELONÈS - 08914 BADALONA

detail.description.description

Monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure per treballar per a L'Associació La Rotllana a Badalona - Convocatòria per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil (SOC-JENP 2021). Requisits: persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrites com a beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya; inscrites com a demandants d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques. Formació o experiència en l'àmbit de l'esport, preferiblement INEF, llicenciats en Ciències de l’Esport. També, en funció del CV/entrevista, és acceptable tenir algun o alguns d’aquests requisits: titulació oficial com a monitor de lleure d'Activitats Infantils i Juvenils; Diploma CIATE (Curs de Tècnic en Iniciació Esportiva ) o grau mig o superior d'Esports o Animació; grau en Animació Sociocultural. Disponibilitat per adaptació d'horaris en funció del programa anual de treball, jornades , intercanvis, activitats en períodes de vacances escolars. Adaptació de la jornada als caps de setmana. Es valorarà la demostració d'haver tingut experiència en l'àmbit de l'educació no formal, així com experiència com a voluntari/ària en el sector social i del lleure educatiu. No podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin participat en les convocatòries dels exercicis 2019 i 2020. Tasques: participar col·laborativament en la implementació de projectes socioesportius dirigits a adolescents i joves. Participar col·laborativament en les activitats socioesportives en centres educatius de secundària. Participar en les activitats sociocomunitàries de l'entitat. Donar suport als diferents professionals de l'entitat en diferents tasques relacionades amb la missió de l'entitat, des de la part administrativa i logística a la part de dinamització. Disseny de mesures, protocols i accions per mantenir la comunicació i les activitats educatives en el lleure amb les famílies i els infants en cas de nou confinament. Suport emocional als infants davant les possibles carències i demandes generades per l’exposició a les conseqüències de la pandèmia del Covid19. S'ofereix un contracte en pràctiques per 6 mesos a jornada completa, matí i tarda, i una retribució anual bruta aproximada de 15.500 euros. Incorporació prevista per a finals de setembre.

detail.description.job

Participar col·laborativament en la implementació de projectes socioesportius dirigits a adolescents i joves. Participar col·laborativament en les activitats socioesportives en centres educatius de secundària. Participar en les activitats sociocomunitàries de l'entitat. Donar suport als diferents professionals de l'entitat en diferents tasques relacionades amb la missió de l'entitat, des de la part administrativa i logística a la part de dinamització. Disseny de mesures, protocols i accions per mantenir la comunicació i les activitats educatives en el lleure amb les famílies i els infants en cas de nou confinament. Suport emocional als infants davant les possibles carències i demandes generades per l’exposició a les conseqüències de la pandèmia del Covid19.

detail.description.requirements

  • TÍTOL FP DE GRAU MIG
  • títol fp de grau mig - serveis socioculturals i a la comunitat
  • català (parlat superior, escrit superior)
  • espanyol (parlat superior, escrit superior)

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1300

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa