COORDINADOR / COORDINADORA SERVEI DE SUPORT UNIVERSAL DE CURES, INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A TORTOSA

30 Inscrits

Oferta persones amb discapacitat

Referència oferta:

FA06027047

Data publicació oferta:

fa 13 dies

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

Coordinador/a Servei de suport universal de cures, inclusió i atenció a la diversitat a Tortosa Horari: De dilluns a divendres de 11:30 a 15:30 hores, amb flexibilitat per a reunions de coordinació en un altre horari, amb possibilitat d’ampliació Descripció lloc de treball: - Coordinació i seguiment del servei, inclòs la realització de reunions amb direccions centres educatius, AFA/s, Equip del Servei, tècnic/ques municipals, i altre agents de l’entorn educatiu del centre. - Elaboració de la memòria anual de funcionament, i de seguiment trimestral, amb recull d’incidències, substitucions, etc. - Recull i tramitació de necessitats de personal (substitucions, malalties, etc.) - Seguiment de l’execució dels Plans de treball del Servei de cada centre, i de l’equip de Servei - Supervisió i seguiment de la prestació de l’Equip del Servei Coordinació amb els equips directius i els docents dels centres educatius Requisits: - Diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o de l’equivalent certificat de professionalitat i/o experiència acreditada, o alguna de les següents: Titulació superior de la branca socioeducativa (Pedagogia, Educador Social, Sociologia, etc.), Titulació CFGS Tècnic/a superior en Educació Infantil, CFGS Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística, CFGS Tècnic/a superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, CFGS Tècnic/a superior en Integració Social - Obligatori: disposar de vehicle propi i flexibilitat horària, i formació complementària en atenció a la diversitat i NESE - Nivell d'usuari avançat de processador de textos, gestor de presentacions, full de càlcul i gestor de correu electrònic. - Competències personals en Treball en equip i Cooperació, Compromís amb l'Organització, Resolució i Iniciativa. Condicions: - Contracte laboral fixe discontinu vinculat al conveni de Lleure - Durada del contracte: Curs escolars, amb inici 1ª quinzena octubre fins al juny 2023. - Jornada setmanal 20h - Sou segons conveni, amb possibilitat d’ampliació segons resultats (Coordinador/a Activitats 1.579,86€/mes bruts per a jornada completa de 37,5 hores setmanals) Interessats/des: Envieu C.V. a l’e-mail: recerca.einacoop@gmail.com

TARRAGONA - BAIX EBRE - 43500 TORTOSA

Detall de les funcions del lloc de feina

- Coordinació i seguiment del servei, inclòs la realització de reunions amb direccions centres educatius, AFA/s, Equip del Servei, tècnic/ques municipals, i altre agents de l’entorn educatiu del centre. - Elaboració de la memòria anual de funcionament, i de seguiment trimestral, amb recull d’incidències, substitucions, etc. - Recull i tramitació de necessitats de personal (substitucions, malalties, etc.) - Seguiment de l’execució dels Plans de treball del Servei de cada centre, i de l’equip de Servei - Supervisió i seguiment de la prestació de l’Equip del Servei Coordinació amb els equips directius i els docents dels centres educatius

Requisits

 • Experiència 1 anys. Experiència en càrrec similar a l'oferta.
 • Títol de grau
 • Títol de grau - educació social
 • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
 • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
 • Competències / coneixements: diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o de l’equivalent certificat de professionalitat i/o experiència acreditada, o alguna de les següents: titulació superior de la branca socioeducativa (pedagogia, educador social, sociologia, etc.), titulació cfgs tècnic/a superior en educació infantil, cfgs tècnic/a superior en animació sociocultural i turística, cfgs tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva, cfgs tècnic/a superior en integració social - obligatori: disposar de vehicle propi i flexibilitat horària, i formació complementària en atenció a la diversitat i nese - nivell d'usuari avançat de processador de textos, gestor de presentacions, full de càlcul i gestor de correu electrònic. - competències personals en treball en equip i cooperació, compromís amb l'organització, resolució i iniciativa.
 • Disponibilitat de vehicle
 • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral temporal (9 mesos)
 • Jornada parcial matí (20 hores - jornada setmanal)
 • Salari mensual brut 723
 • Altres beneficis: - contracte laboral fixe discontinu vinculat al conveni de lleure - durada del contracte: curs escolars, amb inici 1ª quinzena octubre fins al juny 2023. - jornada setmanal 20h - sou segons conveni, amb possibilitat d’ampliació segons resultats (coordinador/a activitats 1.579,86€/mes bruts per a jornada completa de 37,5 hores setmanals)