GEROCULTOR/ GEROCULTORA

16 Inscrits

Referència oferta:

FA06028692

Data publicació oferta:

19/10/2022

Llocs de treball:

10

Descripció de l'oferta

Tenir cura del benestar de les persones ateses que viuen a la Residència de Castellgalí i Residència de Navarcles

BARCELONA - BAGES - 08241 MANRESA

Detall de les funcions del lloc de feina

- Controlar totes les incidències o símptomes que afectin a les persones ateses i comunicar d’aquests, si escau, a l’equip interdisciplinari. - Ajudar a les persones ateses per llevar-se, vestir-se i despullar-se. - Ajudar a les persones ateses en la seva higiene personal del bany i els seus aparells d’ajuda (pròtesis, ortesis, cadira rodes, caminadors, bastons, etc.) - Administrar els aliments a les persones que ho necessitin i ajudar als no impedits en allò que no puguin efectuar per si mateixos, amb la correcta utilització dels mitjans tècnics (sonda nasogàstrica, etc.) - Ajudar a les persones ateses en els desplaçaments. - Atendre i prevenir les problemàtiques en l’eliminació. Manteniment i manipulació de sondes vesicals, col·lectors, bosses de colostomia i altres, sota les indicacions del personal sanitari. - Realitzar el control de la incontinència d’esfínters, sota les indicacions del personal sanitari. - Portar a terme la realització de canvis posturals amb la col·laboració del personal d’infermeria, si cal. - Realitzar l’acompanyament de les persones ateses en l’etapa de final de vida. - Realitzar les cures postmortem. - Administrar la medicació per via oral oral o tòpica, i realitzar cures bàsiques (sota la supervisió de personal infermeria). - Acompanyar les persones ateses a l’exterior del centre en els casos que sigui necessari. - Atendre a la família de les persones ateses , respectant la seva intimitat i sota la supervisió del professional diplomat en treball social. - Participar en el pla de cures sota la supervisió del personal sanitari. - Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre de les actuacions efectuades a cada usuari i anotació de les seves observacions respecte a l’estat d’aquesta persona atesa - Netejar els objectes d’ús personal dels residents (articles de bany, palanganes, etc.) - Recollir la roba bruta i fer arribar a la bugaderia, segons el pla funcional - Endreçar l’habitació de l’usuari. - Parar taula, recepcionar i distribuir els àpats de les persones ateses ja sigui al menjador o a les habitacions. - Controlar el estocs de materials en les plantes. - Motivar les persones ateses mitjançant la participació en diverses activitats, sempre que la educadora social no hi sigui o bé que hagi deixat instruccions per fer les activitats. - Escoltar les persones ateses. - Ajudar a les persones ateses per tal que es trobi com a casa i en un ambient familiar. - Potenciar les relacions humanes, socials i interpersonals entre els residents. - Realitzar activitats quotidianes, lúdic-festives. - Col·laborar i coordinar-se amb la resta de professionals de l’equip. - Comunicar a l’equip de totes les incidències i símptomes que afectin la persona atesa

Requisits

  • Programes fo que no necessiten titulació
  • Certificat de professionalitat
  • Competències / coneixements: tiulacions requerides: - cfgm atenció persones en institucions - cfgm auxiliar infermeria - certificat de professionalitat en atenció en persones dependents en el domicili - certificat de professionalitat en atenció a persones dependents en institucions socials.
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa