AUX. ADMINISTRATIU/VA SECRETARIA

48 Inscrits

Referència oferta:

FA06057870

Data publicació oferta:

29/01/2024

Data de tancament:

15/02/2024

Llocs de treball:

1

OFICINA DE TREBALL DEL SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

L'AJUNTAMENT DE LA RÀPITA, DINS EL PROGRAMA SOC- FOMENT PRÀCTIQUES, CERCA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

TARRAGONA - MONTSIÀ - 43540 LA RÀPITA

Detall de les funcions del lloc de feina

Atenció al públic, telefònicament i presencialment, comprovació i realització d’operacions simples i repetitives, utilització de terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes d’ofimàtica bàsica i en General, tasques d’arxivística i documentació, redacció d’oficis, notificacions, expedients i altres documents que siguin previstos, suport de tasques de secretaria i a la documentació que sigui requerida per realitzar, tasques vinculades a l’administració electrònica (eacat, Actio, Egovern, ...) i altres de naturalesa anàloga. Requisits imprescindibles: - Ser més gran de 16 anys i menor de 30 anys - Estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) - Tenir la capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura (la titulació corresponent per la contractació no pot tenir més de tres anys de finalització a l'inici del contracte o 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat) - Estar registrat en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari. - Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional. Forma de participació: Presentar al Registre de l’Ajuntament de La Ràpita la següent documentació: a) Currículum vitae b) DNI c) Acreditació documental dels estudis exigits. d) Acreditació documental d'estar en possessió del Certificat C1 de català o equivalent. e) Acreditació documental de l’experiència professional. f) DARDO (Document de la Demanda d’Ocupació) i Garantia Juvenil. g) Certificat del grau de discapacitat (si s’escau).

Requisits

  • Títol fp de grau mig
  • Títol fp de grau mig - administració
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: acreditació documental d'estar en possessió del certificat c1 de català o equivalent. acreditació documental de l’experiència professional. dardo (document de la demanda d’ocupació) garantia juvenil.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa