TÈCNIC/A AODL PER L'IMPULS I DINAMITZACIÓ DE LA FORMACIÓ

25 Inscrits

Referència oferta:

FA06057953

Data publicació oferta:

30/01/2024

Llocs de treball:

1

EMPRESA MUNICIPAL FORMACIÓ OCUPACIONAL I OCUPACIÓ

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Projecte: Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local - Formació mínima de titulació Universitària (grau de 4 anys i 240 crèdits, i/o llicenciatura) en sociologia, economia, dret, administració i direcció d'empreses, o d'altres titulacions anàlegs o similars relacionats amb l’àmbit de la ocupació i el desenvolupament local. - Estar inscrit a l’OTG com a persona en situació d’atur o bé com a demandants de millora d’ocupació. Es valorarà: - Experiència en llocs de treball similars de dinamització i desenvolupament del teixit empresarial. - Formació complementaria relacionada amb les tasques a desenvolupar - Data prevista d’incorporació: Març 2024 - Data prevista de finalització: Desembre 2024 Salari: 25.599,14€ (salari brut anual) Jornada complerta

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions principals a desenvolupar seran: -Recull de les tendències del mercat de treball i de la recerca de perfils professionals. Actualització de les principals dades de la diagnosi quantitativa del mapa i pla formatiu. -Anàlisi de la informació recollida, elaboració de informe de necessitats professionals, tendències sectorials i noves ocupacions. -Disseny i l’elaboració d’una proposta per a la celebració d’una fira d’orientació pels alumnes del territori i altres actuacions per a la interrelació entre centres educatius i empreses. -Celebració de les visites a centres educatius i empreses dels sectors vinculats a les especialitats formatives de l’oferta del territori. -Detecció de l’oferta formativa actual i futura que ha de tenir el territori i recursos relacionats. -Celebració de fòrums sectorials empresarials amb participació d'empreses, operadors de formació i tècnics municipals. -Posar les bases per establir un sistema de governança i gestió del sistema de formació professional al territori. -Realitzar la gestió administrativa en relació a l’actuació realitzada segons el sistema de gestió del client finançador. -Recollir les dades necessàries per poder reportar indicadors, individuals i globals, que permetin establir mecanismes d’avaluació individual i global de les activitats. -Avaluar els resultats obtinguts i proposar, si s'escau, mecanismes de millora que garanteixin l'eficiència dels procediments. -Identificar i contactar els agents que han de formar part de la Taula/Consell de la FP, així com la redacció del seu reglament de funcionament. -Gestionar les convocatòries, actes i preparació de materials dels òrgans i grups de treball relacionats amb el projecte.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Experiència en llocs de treball similars de dinamització i desenvolupament del teixit empresarial.
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Sociologia, economia, dret, administració i direcció d'empreses
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: ofimàtica (nivell: mitjà) : situació en el context laboral (nivell: mitjà) : autonomia (nivell: mitjà) : capacitat d'observació i d'anàlisi (nivell: mitjà) : relació interpersonal (nivell: mitjà) : disposició a l'aprenentatge (nivell: mitjà) : capacitat de diàleg (nivell: mitjà) : comunicació (nivell: mitjà) : adaptabilitat (nivell: mitjà) : planificació i organització (nivell: mitjà) : iniciativa (nivell: mitjà) : responsabilitat professional (nivell: mitjà) : negociació i coordinació (nivell. Mitjà)
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (10 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1828
  • Altres beneficis: experiència en lloc de treball afí o similar