CAP DE L’ÀREA TIC

2 Inscrits

Referència oferta:

FA06058197

Data publicació oferta:

02/02/2024

Llocs de treball:

1

Centre de Terminologia TERMCAT

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

El Centre de Terminologia TERMCAT té la necessitat de cobrir temporalment un lloc de treball per substitució del titular, de la categoria professional llicenciat A1, laboral, cap de l’Àrea TIC al TERMCAT.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08037 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Determinar d’acord amb la Direcció les línies estratègiques del Centre en l’àmbit de les TIC, coordinant els projectes de creació i desenvolupament d’eines i recursos i les tasques que garanteixin un funcionament òptim dels equips i sistemes. • Planificar i coordinar totes les actuacions en matèria de desenvolupament d’eines i recursos TIC. • Contribuir a la definició i el desenvolupament de les línies estratègiques del Centre, treballant de manera coordinada amb la Direcció. • Garantir el compliment de la missió de la seva àrea, coordinant i assessorant les persones que hi treballen, potenciant la comunicació entre elles i preservant el bon ambient de treball dins l’àrea. • Garantir l’elaboració de recursos terminològics de qualitat del seu àmbit d’acord amb els plans i amb la participació dels sectors especialitzats. • Garantir l’atenció i el seguiment dels equips de treball de cada projecte, terminòlegs i especialistes, per a aconseguir la seva implicació amb vista a un treball de qualitat. • Dinamitzar l'activitat terminològica de l'àmbit TIC. • Vetllar per la bona comunicació des de l’Àrea TIC cap a la resta de serveis i àrees. • Col·laborar i coordinar-se amb les altres àrees i serveis del Centre per garantir un treball transversal i en xarxa. • Analitzar les necessitats d’eines i recursos terminològics del usuaris interns i externs per poder donar-los un servei òptim. • Desenvolupar i implementar eines i recursos que facilitin el treball terminològic als usuaris interns i externs. • Integrar l'activitat preventiva en el desenvolupament de les tasques internes del Centre. • Controlar i fer seguiment del pressupost assignat en matèria TIC. • Desenvolupar amb el suport del responsable de seguretat el marc normatiu en matèria de seguretat de la informació i controlar el seu compliment. • Supervisar i controlar les mesures de seguretat de caràcter tecnològic pel que fa als tractaments que contenen dades personals. • Dur a terme les altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els superiors jeràrquics.

Requisits

  • Experiència 1 anys. En direcció de projectes de l’àmbit tic, especialment si tenen relació amb la terminologia o la lexicografia.
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Enginyeria informàtica o equivalent
  • Anglès (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Català (parlat c2 - d.mestratge, escrit c2 - d.mestratge)
  • Competències / coneixements: coneixements bàsics: • eines d’enginyeria lingüística • eines de planificació i gestió de projectes • eines de comunicació digital i xarxes socials • eines de gestió terminològica • direcció, execució i seguiment de projectes • direcció d’equips i persones • avaluació i qualitat de servei • anglès i francès: parlat i escrit, nivell mitjà, llegit, nivell alt (lectura de documents, publicacions, pàgines web; assistència a congressos; atenció esporàdica de visites) altres coneixements • coneixement dels llenguatges c, c++, visual basic i java, entre d'altres • coneixement de plataformes web • coneixements profunds d'estructuració i anàlisi de programari • coneixement de la legislació en matèria d’administració electrònica, seguretat i protecció de dades • formació en terminologia o àrees afins (lexicografia, traducció...) • altres llengües estrangeres (alemany, italià, portuguès...)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: salari anual brut de 44548 eu