TÈCNIC/A MIG - SELECCIÓ

26 Inscrits

Referència oferta:

FA06058371

Data publicació oferta:

05/02/2024

Llocs de treball:

1

Universitat Pompeu Fabra

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

La Universitat Pompeu Fabra vol incorporar un/a tècnic/a de selecció, que desenvoluparà les seves funcions dintre de la Secció de Selecció del Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (Procés selectiu UPF23-TMS-SPTGAS) Funcions a desenvolupar: - Gestionar processos de convocatòria pública de selecció i de provisió del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (funcionari i laboral): convocatòries d’oposició, de nou ingrés, concursos específics i generals de mèrits, de trasllat i promoció interna, borsa de treball i lliure designació, en les fases de disseny, convocatòria i aplicació de les proves, valoració de mèrits, etc. - Gestionar la captació i la selecció de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis funcionari temporal, gestionar les substitucions, les vacants i els reforços. - Valorar, fer l’avaluació competencial i seleccionar les candidatures dels diversos processos selectius així com el seguiment de l’acompliment professional de les candidatures incorporades. - Assessorar i donar suport tècnic als òrgans de selecció, fer l’avaluació tècnica dels candidats, elaborar informes i propostes, en l’àmbit de les competències tècniques de la seva expertesa. - Atendre les consultes, mantenir actualitzada la intranet de la unitat i resoldre les incidències dels usuaris dels processos que executa. - Aquelles altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques. Requisits imprescindibles - Titulació de grau universitari, preferentment de l’àmbit de la Psicologia - Experiència laboral mínima de tres anys en taques de selecció de personal - Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 (MCER, Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa). Coneixements i experiència a valorar - Experiència laboral mínima de tres anys en taques de selecció de personal dintre d’administracions públiques. - Marc jurídic de la universitat: estatal, autonòmic i normes específiques de la universitat i de funció pública, processos amb els què interactua i normativa relacionada - Coneixements i experiència en tasques de preselecció, realització d’entrevistes, preparació de proves selectives i avaluació per competències professionals. - Coneixements i experiència en sistemes de gestió de projectes i del sistema de gestió per processos. - Coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell B2.2 (Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües, MCER) o superior. - Es valorarà favorablement disposar d’un màster o postgrau en l’àmbit de la selecció i de la gestió de les persones a les organitzacions. Condicions Règim jurídic: PTGAS Funcionari (A2-20.1) Retribució bruta anual: 32.603€ (brut mensual de 2.372€) Adscripció: Secció de Selecció del Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis Incorporació: immediata Durada prevista: 6 mesos (prorrogable) Dedicació: jornada completa de 35h/setmana Horari: permanència de 9.30h a 14.30h i de 15.30h a 16.30h (1, 2 o 4 tardes/setmana) i flexibilitat de 8h a 9.30h, de 14.30h a 15.30h i de 16.30h a 19.30h.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08002 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

− Gestionar processos de convocatòria pública de selecció i de provisió del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (funcionari i laboral): convocatòries d’oposició, de nou ingrés, concursos específics i generals de mèrits, de trasllat i promoció interna, borsa de treball i lliure designació, en les fases de disseny, convocatòria i aplicació de les proves, valoració de mèrits, etc. − Gestionar la captació i la selecció de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis funcionari temporal, gestionar les substitucions, les vacants i els reforços. − Valorar, fer l’avaluació competencial i seleccionar les candidatures dels diversos processos selectius així com el seguiment de l’acompliment professional de les candidatures incorporades. − Assessorar i donar suport tècnic als òrgans de selecció, fer l’avaluació tècnica dels candidats, elaborar informes i propostes, en l’àmbit de les competències tècniques de la seva expertesa. − Atendre les consultes, mantenir actualitzada la intranet de la unitat i resoldre les incidències dels usuaris dels processos que executa. − Aquelles altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques.

Requisits

  • Experiència 3 anys. − experiència laboral mínima de tres anys en taques de selecció de personal dintre d’administracions públiques. − marc jurídic de la universitat: estatal, autonòmic i normes específiques de la universitat i de funció pública, processos amb els què interactua i normativa relacionada − coneixements i experiència en tasques de preselecció, realització d’entrevistes, preparació de proves selectives i avaluació per competències professionals. − coneixements i experiència en sistemes de gestió de projectes i del sistema de gestió per processos. − coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell b2.2 (marc comú europeu de referència de les llengües, mcer) o superior. − es valorarà favorablement disposar d’un màster o postgrau en l’àmbit de la selecció i de la gestió de les persones a les organitzacions
  • Títol de grau
  • Títol de grau - psicologia
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c2 - d.mestratge, escrit c2 - d.mestratge)
  • Competències / coneixements: requisits imprescindibles: − titulació de grau universitari, preferentment de l’àmbit de la psicologia − experiència laboral mínima de tres anys en taques de selecció de personal − certificat de coneixements de llengua catalana de nivell c1 (mcer, marc comú europeu de referència per a les llengües del consell d’europa).

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2300