EDUCADOR/ EDUCADORA D'EDUCACIÓ ESPECIAL AL BAIX PENEDÈS

102 Inscrits

Referència oferta:

FA06061079

Data publicació oferta:

13/03/2024

Data de tancament:

11/06/2024

Llocs de treball:

8

GENERALITAT DE CATALUNYA

Descripció de l'oferta

Educador/a d'educació especial per substitucions de curta/mitja durada a centres educatius/centres educació especial. Els requisits per ocupar aquest lloc són: Titulació: Tècnic/a superior en integració social o equivalent. Català: Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent. L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

TARRAGONA - BAIX PENEDÈS - 43700 VENDRELL, EL

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions d'aquest lloc de treball són: - Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar els programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques especifiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits, d'higiene, habilitats socials, mobilitat desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris/centres d'educació especial. - Participar en el projecte educatiu del centre. - Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor forma possible la seva tasca de col·laboració amb els/les mestres tutors/ores i especialistes. - Proporcionar als mestres-tutors i especialistes, elements d'informació sobre l'actuació de l'alumnat, per tal d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge.

Requisits

  • Experiència 1 mesos. No es requereix
  • Títol fp de grau superior
  • Tècnic/a superior en integració social o equivalent
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1682