COORDINADOR/A ECONÒMIC PROGRAMA DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL

16 Inscrits

Referència oferta:

FA06061238

Data publicació oferta:

14/03/2024

Data de tancament:

12/06/2024

Llocs de treball:

1

FUNDACION PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats. El/La professional contractat/da s’integrarà en el departament de finances i administració i reportarà al seu responsable. S'encarregarà de l'elaboració, gestió i justificació econòmica del programa d'acollida per a persones sol·licitants de protecció internacional. També del control administratiu de la subvenció i haurà de liderar un equip de dos persones. Alhora haurà de coordinar-se amb els diferents professionals i entitats implicades, i recolzar en la documentació necessària per al seguiment i justificació dels projectes. Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08024 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

- Elaboració del Pressupost i seguiment de l'execució pressupostària del programa. - Elaboració de la justificació del programa. - Assegurar el compliment de la normativa del finançador. - Coordinació amb les responsables tècniques del programa. - Supervisar mensualment els informes econòmics interns i la seva conciliació i integració en el sistema comptable de la subvenció. - Revisar, corregir i completar el tancament econòmic del projecte assegurant la qualitat del seu contingut. - Donar resposta als requeriments econòmics del finançador assegurant la presentació de la documentació necessària, la qualitat de les argumentacions i justificacions presentades. - Donar seguiment a l'arxiu d'informació en paper i en format electrònic de manera ordenada i clar, d'acord amb els procediments. - Donar suport a les auditories internes i externes, tenint en compte el que s'estableix pel finançador. - Assistir a reunions amb el finançador, si s’escau.

Requisits

  • Experiència 2 anys. Experiència en comptabilitat analítica vinculada a subvencions d’entitats no lucratives. - experiència d'almenys 2 anys en justificació de projectes i subvencions. - experiència en la gestió d’equips. - experiència en el sector no lucratiu
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Economia
  • Competències / coneixements: nivell avançat d’ofimàtica. iniciativa i autonomia. - flexibilitat i mobilitat. - capacitat per a liderar iniciatives. - organització i planificació. - fiabilitat tècnica i personal. - comunicació interpersonal. - treball en equip. - orientació a la qualitat

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indiferent
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: salari anual brut de 25000 a 26000 eu