AJUDANT/A DE CUINA A RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN

11 Inscrits

Referència oferta:

FA06064187

Data publicació oferta:

29/04/2024

Llocs de treball:

1

Fundació Privada Casal dels Avis d'Alforja

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

És el personal que amb responsabilitat restringida i depenent del/la Cuiner/a desenvoluparà les funcions que es detallen a continuació, així com aquelles que li siguin sol·licitades i que hi tinguin relació i/o amb la seva habilitació o competència professional: – Realitzar la preparació dels aliments per al condiment, l'encesa i el manteniment del forn així com la neteja, la neteja dels estris de cuina i menjador.

TARRAGONA - BAIX CAMP - 43365 ALFORJA

Detall de les funcions del lloc de feina

- Disposar entre el personal de cuina, el muntatge dels carros amb els menús elaborats. – Tenir cura de la qualitat i presentació de menús. – Recepció dels aliments, emmagatzematge, supervisant-ne la quantitat i la qualitat. - Vigilar diàriament la caducitat dels aliments i la distribució correcta a les cambres frigorífiques, segons les característiques de cada aliment i d'acord amb la normativa establerta per l'autoritat sanitària. – Guardar les mostres de menús que es cuinen diàriament segons la normativa vigent. – Supervisar igualment que la maquinària i els utensilis que hi ha a la cuina estiguin nets. – Organitzar, supervisar i controlar la neteja, el manteniment i l'ordre de les instal·lacions, els equipaments i els utensilis gastronòmics. Quan sigui necessari participarà en les tasques de neteja de les mateixes. – Tenir cura del bon ús i estat dels utensilis i maquinària de cuina. – Controlar i supervisar les escombraries segons les normes vigents. – Traslladar residus fins al lloc indicat dins del centre per a la seva futura evacuació. – Col·laborar en el seu àmbit funcional, a petició de l'equip tècnic, en les necessitats educatives de les persones usuàries, relacionades amb la professió. – Comunicar al seu superior/a les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de la tasca. – Vigilar per la uniformitat correcta de tot el personal de cuina, així com del compliment de les mesures higièniques adequades. – Control i registres d'higiene alimentària mitjançant l'observació de riscos de contaminació dels aliments, segons l'envasament i la manipulació d'aquests en base al sistema preventiu APPCC ia les operacions realitzades. – Vigilància especial en els aliments que continguin al·lergògens segons legislació vigent.

Requisits

  • Experiència 1 mesos. Haver treballat en una cuina residencial o de catering.
  • Títol fp de grau mig - hostaleria i turisme
  • Disponibilitat de vehicle: automòbil
  • Disponibilitat per viatjar
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (5 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1134
  • Altres beneficis: 14 pagues