TÈCNIC/A D'INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ (INSERCIÓ LABORAL)

13 Inscrits

Referència oferta:

FA06067184

Data publicació oferta:

06/06/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

L’intermediador/a i prospector/a laboral és la figura professional encarregada de desplegar les funcions d’acollida dels/les participants, acompanyament per a la definició i execució del pla de treball, acompanyament durant el procés de recerca de feina, identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix i coordinació per tal de promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones derivades i facilitar la seva incorporació al mercat de treball. Treballa directament amb els/les participants del programa i duu a terme accions d’acollida, diagnòstic, informació, orientació, motivació, formació, assessorament i acompanyament de les persones, generalment de manera individualitzada i grupal. A més, també manté el contacte amb les diferents empreses que deriven les seves vacants a cobrir i es fa la detecció de les necessitats d’aquestes.

BARCELONA - VALLÈS OCCIDENTAL - 08203 SABADELL

Detall de les funcions del lloc de feina

Atenció ACOLLIDA DELS/LES PARTICIPANTS: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa que es concreten en un compromís de participació. ACOMPANYAMENT A LES PERSONES PER A LA DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un pla de treball. ACOMPANYAMENT A LES PERSONES DURANT EL PROCÉS DE RECERCA DE FEINA: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi Programa com a través d’autocandidatura). COORDINACIÓ: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa (Serveis Socials, equip tècnic, altres recursos de ciutat, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació. PROSPECCIÓ AMB EMPRESES: coordinació i treball en xarxa amb les diferents empreses del territori.

Requisits

  • Experiència 1 anys. • experiència en programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri el desplegament de les principals funcions descrites per al lloc de feina d’orientador/a i el domini de les competències claus per al perfil professional. • experiència en dur a terme accions d’atenció personalitzada, que garanteixi que es coneixen i s’han posat en joc recursos i tècniques d’acció tutorial. • experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la rmi, etc.) per tal d’assegurar la posada en pràctica de metodologies d’acompanyament personalitzat a persones en risc d’exclusió social. • experiència en el treball amb el teixit empresarial (prospecció i intermediació, gestió d’accions formatives tècnic-professionalitzadores, etc.) que asseguri un fort coneixement sobre el mercat de treball, el seu funcionament i requeriments.
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Grau universitari àmbit social
  • Català (parlat superior, escrit superior)
  • Espanyol (parlat superior, escrit superior)
  • Competències / coneixements: • domini del model per competències en els diferents àmbits d’aplicació. • coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables. • domini de les eines d’acompanyament individual. • coneixements del funcionament del mercat laboral. • domini del català i castellà. • competències digitals per a la recerca i la gestió de la informació. • coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de barcelona. • comunicació, per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a. • relació: per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona. • gestió de les emocions, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: jornada (h/set.): 40h setmanals horari: dll i dc 8-18h, dm 8-16h, dj i dv 8-15h, amb els descansos reglamentaris conveni: acció i intervenció social salari: 20.435,40€ bruts anuals