FORMADOR/A LABORAL PROGRAMA LABORA

49 Inscrits

Referència oferta:

FA06067325

Data publicació oferta:

10/06/2024

Llocs de treball:

1

Fundació Mercè Fontanilles

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

El/la Formador/a és la figura professional encarregada (juntament amb la resta de Formadors/es) de desplegar les funcions de disseny, planificació i execució d’accions formatives Làbora, i de coordinació per tal de promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones derivades des dels diferents serveis de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i facilitar la seva incorporació al mercat de treball. El/la Formador/a duu a terme accions dirigides als i les participants del Programaper facilitar la seva aproximació al mercat laboral, la definició del seu projecte professional, la identificació i millora de competències transversals, l’elaboració de les eines i instruments per a la recerca de feina i l’encaix als perfils professionals de referència. El/la Formador/a desenvolupa principalment la seva activitat a la seu de l’Entitat Social Làbora a la qual pertany, tot i que en ocasions pot dur a terme les seves funcions a la seu Central del Programa, i als diferents punts d’actuació del mateix i en format de treball. El/la Formador/a forma part de l’equip tècnic del Programa Làbora (Orientadors/es, Formadors/es i Prospectors/es) i desplega les seves funcions sota la supervisió tècnica directa del/a Tècnic/a Referent de Capacitació i el/la Responsable de l’Àrea de Persones.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08042 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

DISSENY D’ACCIONS FORMATIVES LÀBORA: elaborar continguts i materials didàctics de les diferents accions formatives del Programa. ▪ PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓD’ACCIONS FORMATIVES LÀBORA: realitzar les gestions prèvies necessàries i executar les accions formatives del Programa basant-se en el Model d’Ocupabilitat i Competències. ▪ COORDINACIÓ: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa (Serveis Socials, equip tècnic, Oficina Tècnica, altres recursos de ciutat, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació.

Requisits

  • Experiència 2 anys. Experiència en la coordinació i execució d’accions de formació, que asseguri el desplegament de les principals funcions descrites per al lloc de feina i el domini de les competències claus del perfil professional. ▪ experiència en programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri els coneixements bàsics sobre metodologies d’acompanyament a la definició i l’execució d’un projecte professional. ▪ experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la rmi, etc.) per tal d’assegurar la posada en pràctica de metodologies d’acompanyament personalitzat a persones en risc d’exclusió social. ▪ experiència en el treball amb el teixit empresarial (prospecció i intermediació, gestió d’accions formatives tècnic-professionalitzadores, etc.) que asseguri un bon coneixement del mercat de treball, el seu funcionament i requeriments
  • Títol de grau
  • Pedagogia, psicologia, educació social , treball social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: graus en ciències socials: psicologia, pedagogia, treball social, etc. valorable: formació específica en formador de formadors

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1762
  • Altres beneficis: la retribució mensual és de 1762 per 14 pagues