EDUCADOR/A SOCIAL

4 Inscrits

Referència oferta:

FA06067902

Data publicació oferta:

18/06/2024

Llocs de treball:

1

Serveis Municipals Sant Esteve Ssesrovires S.L.U

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

PERSONAL EDUCADOR/A SOCIAL PER A RESIDÈNCIA MUNICIPAL A SANT ESTEVE SESROVIRES 75% DE JORNADA Horari: dilluns, dimarts, i dijous de 9:30 a 14:00h. Dimecres: 12:00 a 18:00h. Divendres: 9:30 a 18:00h. Un dissabte si i un no de 9:30 a 13:30h

BARCELONA - BAIX LLOBREGAT - 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES

Detall de les funcions del lloc de feina

És el personal tècnic/a en activitats socioculturals que ha de realitzar la seva activitat en coordinació amb altres professionals dins del Pla de cures i atenció al personal usuaris, intervenint, organitzant i executant de forma qualificada en activitats culturals, socials, educatives i recreatives. Desenvoluparà les funcions que es detallen a continuació, així com aquelles que li siguin sol·licitades i que tinguin relació amb les mateixes i/o amb la seva titulació, habilitació o competència professional. Conèixer, proposar i fer operatius els processos d'intervenció cultural en les seves vessants de gestió i educativa. Establir relacions entre els àmbits culturals i educatius amb els processos socials i econòmics. Accedir a les fonts d'informació i procediments per obtenir recursos necessaris i posar en marxa processos culturals. Coordinació amb professionals de diversa qualificació a l'hora de dissenyar i implementar estratègies d'intervenció cultural. Execució i realització de pressupostos de projectes i programes variats, així com realització dels informes i avaluacions pertinents. Realització de programes i projectes específics. Fomentar el desenvolupament integral de les persones usuàries mitjançant l'acció lúdico-educativa. Desenvolupar i executar les diverses tècniques d'animació, individuals i/o grupals, que impliquin a les persones usuàries en l'ocupació del seu temps lliure i promoure així la seva integració i desenvolupament personal i grupal. Motivar a les persones usuàries davant la importància de la seva participació per aconseguir la seva integració i relació positiva amb l'entorn. Responsabilitat davant qualsevol incidència que surti, en qualsevol tipus de tasca pròpia o del personal d'animació sociocultural. Reunions periòdiques amb la resta de l'equip, així com amb responsables dels diferents centres on es realitzi la tasca d'animació cultural. Coordinar el voluntariat i alumnes en pràctiques d'animació sociocultural. Realitzar activitats de docència, xerrades i ponències que guardin relació amb aquesta categoria professional. Participar en el pla general d'activitats i pressupostos dels diferents centres. Coordinar grups de treball, activitats i pressupostos d'animació sociocultural. Comunicar al seu immediat/a superior les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de les seves funcions. Disposaran de la titulació requerida i/o experiència pel desenvolupament de les seves funcions en funció d'allò regulat en la normativa vigent.

Requisits

  • Experiència 6 mesos
  • Títol de grau
  • Graduat/da en educació social
  • Competències / coneixements: graduat/da en educació social

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial (30 hores - jornada setmanal)
  • Salari mensual brut des de '1216' fins a '1217'
  • Altres beneficis: 14.597,52€ bruts a l'any dividits en 12 pagues. retribució variable que consistirà en una paga equivalent al 6,08% del salari brut anual (887,53€), o la part proporcional mensual, que es percebrà de manera fraccionada en el mes de gener i juliol de cada any, sempre que el/la treballador/a hagi assolit uns objectius individuals.