PROMOTOR/A DE PROJECTES INTERNACIONALS

26 Inscrits

Referència oferta:

FA06068487

Data publicació oferta:

26/06/2024

Llocs de treball:

1

Universitat Pompeu Fabra

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Missió Promoure els recursos que ofereixen xarxes i associacions internacionals. Identificar les oportunitats de finançament de projectes i/o programes educatius internacionals, dissenyar accions per a fomentar la participació del PDI, així com assessorar i donar el suport tècnic als coordinadors dels projectes o programes en les seves diferents fases d’execució, d’acord amb les indicacions del/de la cap del Servei de Relacions Internacionals i amb la finalitat de promoure i contribuir en ampliar les actuacions internacionals de la universitat. Coneixements i experiència a valorar - Titulació acadèmica relacionada amb l’àmbit internacional. - Experiència en les funcions descrites o equiparables. - Gestió de projectes internacionals. - Convocatòries específiques de programes europeus internacionals i de cooperació acadèmica (ERASMUS+) així com les regulacions legals i financeres aplicades - Perfil, objectius i funcionalitats de les xarxes i associacions internacionals. - Haver realitzat estades de mobilitat durant els seus estudis en altres països o haver viscut a l’estranger. - Competències personals: anàlisi i solució de problemes; comunicació interpersonal efectiva; orientació a l’usuari; proactivitat, iniciativa i autonomia; treball en equip i cooperació, coneixement i compromís amb l servei públic i la UPF; gestió emocional. Condicions Règim jurídic: PTGAS Laboral (I-U) Adscripció: Servei de Relacions Internacionals Ubicació: Campus de la Ciutadella Dedicació: a temps complet (35h/setmanals) Horari: permanència de 9.30h a 14.30h de dilluns a divendres i 1, 2 o 4 tardes de dilluns a dijous de 16h a 18h. Flexibilitat de 8h a9.30h, de 14.30h a 16h i de 18h a 19.30h. Retribució anual bruta: 36.516,46€ (brut mensual de 2.628,85€) Incorporació: immediata Durada prevista: 6 mesos (prorrogable)

BARCELONA - BARCELONÈS - 08005 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

- Identificar les convocatòries i els fons de finançament per desenvolupar projectes i/o programes educatius d’àmbit internacional. Dissenyar el pla per a la difusió i promoció, d’acord amb les característiques i interessos detectats a la nostra universitat. - Assessorar al PDI de les oportunitats de finançament dels projectes i/o programes educatius, orientar-lo sobre la millor estratègia i fomentar la seva participació. - Redactar propostes per a l’àmbit de projectes competitius de mobilitat, dimensió internacional Erasmus, o de disseny de programes conjunts Erasmus Mundus, entre d’altres relatives a la internacionalització i al Servei de Relacions Internacionals. - Donar suport tècnic als coordinadors dels projectes i/o programes educatius en les diferents fases del projecte: elaboració de la proposta; documentació, organització i participació en les reunions del projecte, mecanismes d’informació i coordinació amb universitats sòcies, control econòmic i seguiment de l’acord del consorci. - Proposar els procediments per a la gestió interna de la participació en les diferents convocatòries. Analitzarlos, avaluar-los, documentar-los, proposar millores, així com resoldre les incidències i elaborar informes - Identificar i optimitzar els recursos que ofereixen associacions i xarxes internacionals en les que participa la UPF (Alianza 4 Universidades, Europaeum, The Guild, EUTOPIA...) i que s’adeqüin a les característiques dels programes i/o projectes en els quals dona suport tècnic. - Planificar i executar, entre d’altres, els procediments relacionats amb la gestió de les justificacions econòmiques dels projectes, el seguiment dels projectes, la preparació de la documentació per a les auditories del projecte, així com mantenir actualitzats els apartats de la intranet dels processos i/o projectes que executa. - Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit e les seves competències tècniques.

Requisits

  • Experiència 2 mesos. (sense requisit exigit de durada mínima d'experiència en les tasques)
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c2 - d.mestratge, escrit c2 - d.mestratge)
  • Anglès (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2600