COORDINADOR/A ÀMBIT DE DADES I CONEIXEMENT (PROGRAMA LÁBORA)

10 Inscrits

Referència oferta:

FA06068691

Data publicació oferta:

28/06/2024

Llocs de treball:

1

Fundació Intermedia

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

El Làbora és un programa de col·laboració publico social que executem conjuntament amb FEICAT i Creu Roja, així com amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Té per objectiu acompanyar persones en situació de vulnerabilitat usuàries de Serveis Social en la millora de la seva ocupabilitat i apropar-les al mercat de treball. Això s’aconsegueix gràcies al treball en xarxa d’una vintena d’entitats i empreses d’inserció arreu de la ciutat. Així doncs, el programa és un clar referent de cooperació públicosocial i de proporcionar respostes coordinades i ajustades a les necessitats de la població en situació de vulnerabilitat de Barcelona. El Làbora compta amb diferents equips professionals, entre els quals l’equip tècnic gestor (Oficina Tècnica del LàboraOTL), que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament general del projecte. És en aquest marc, que obrim un procés de selecció per a la incorporació d’un/a Coordinador/a Àmbit de Dades i Coneixement. Descripció General El/a Coordinador/a de l’Àrea de Dades i Coneixement del Programa Làbora és el/la màxim/a responsable d’executar i dirigir la seva àrea garantint l’alineament amb l’estratègia del programa. És la figura professional encarregada de participar en el disseny del pla estratègic aportant coneixement clau, definir el pla operatiu de l’àrea, realitzar el seguiment de l’execució de la seva àrea d’actuació, coordinar i gestionar la plataforma digital, gestionar i analitzar dades, crear i gestionar coneixement relacionat amb l’àmbit d’actuació del programa, i de difondre i transferir informació d’interès i rellevant. El/la Coordinador/a de Dades i Coneixement reporta a la Gerència del Programa Làbora i s’encarrega de supervisar i acompanyar de manera específica el/a Tècnic/a Referent de l’Àrea de Dades i Coneixement Condicions Laborals Contracte laboral: 20 hores. - Indefinit Salari: 1321,17€ bruts Modalitat de treball semipresencial (possibilitat de fer alguns dies de teletreball) en benefici de la conciliació personal. Jornada laboral de dilluns a divendres. Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal. Lloc de feina a Barcelona ciutat. Conveni d’Acció Social. Data d’incorporació: setembre

BARCELONA - BARCELONÈS - 08010 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions: DISSENY DEL PLA ESTRATÈGIC DEL PROGRAMA I DEFINICIÓ DEL PLA OPERATIU DE L’ÀREA: Dissenyar l’estratègia del programa aportant coneixement i dades clau que facilitin la identificació dels reptes a assolir, i elaborar el pla operatiu de l’àrea assegurant la màxima qualitat en els serveis que es presten. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’ÀREA: Assegurar que les accions previstes en el pla operatiu de l’àrea es desenvolupen en la forma i els temps previstos i que s’assoleixen els objectius definits. COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA PLATAFORMA DIGITAL: Dinamitzar la posada en marxa i el manteniment de la plataforma digital del Programa en totes les seves fases d’implementació. GESTIÓ I ANÀLISI DE DADES: Obtenir, transformar i explotar dades relacionades amb l’àmbit d’actuació per visualitzar necessitats, reptes i objectius estratègics. CREACIÓ I GESTIÓ DE CONEIXEMENT: Tractar les dades per tal de generar coneixement sobre la matèria d’actuació del programa. DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA D’INFORMACIÓ D’INTERÈS: Difondre i transferir el coneixement generat i fer-lo arribar a la direcció del programa

Requisits

  • Experiència 2 anys. Experiència en la coordinació i execució de projectes i programes d’inserció sociolaboral, per assegurar que es coneixen les metodologies d’intervenció i que aquestes són el context que emmarca el dia a dia de la feina. experiència en el treball en xarxa que demostri l’expertesa en el coneixement del funcionament del tercer sector així com el treball a partir d’aliances. experiència en direcció de projectes de desenvolupament de software web que evidenciï la capacitat d’entendre i interpretar l’arquitectura de la plataforma digital del programa. experiència en projectes informàtics amb l’administració pública i el tercer sector que asseguri que es poden aplicar el conjunt de coneixements tècnics a les necessitats i especificitats d’un projecte social
  • Títol de grau
  • Estudis universitaris de l'àrea social

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial matí (20 hores - jornada setmanal)
  • Salari mensual brut des de '1200' fins a '1300'