MONITOR/A LLAR-RESIDÈNCIA MONTBLANC

4 Inscrits

Referència oferta:

FA06069484

Data publicació oferta:

11/07/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

APRODISCA cerca MONITOR/A per la LLAR-RESIDÈNCIA per Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

TARRAGONA - CONCA DE BARBERÀ - 43400 MONTBLANC

Detall de les funcions del lloc de feina

*En relació a la gestió del servei:  - Vetllar per la bona convivència i el bon funcionament del servei.  - Realitzar tasques de coordinació diària amb la resta de serveis de l’entitat.   - Participar a les reunions d’equip, per tal de contribuir en l’atenció individual de les persones ateses i el funcionament del servei.   - Comunicar a la Direcció Tècnica Responsable del servei qualsevol incidència que pugui servir per millorar l'atenció a la persona atesa. Realitzar el seguiment oportú.  - Garantir l’acompliment de la normativa i els protocols vinculats al servei.  - Seguir i fomentar l’acompliment de totes les normes d’higiene i seguretat vinculades al lloc de treball o que es valorin en el marc de la prestació de servei.  - Mantenir l’espai del centre de treball en les condicions òptimes per la correcta execució de les activitats i responsabilitzar-se de tot tipus de material al seu càrrec.   - Acompanyaments i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la Direcció Tècnica del servei.  - Treballar en equip amb la resta professionals/serveis vinculats de l’entitat.  - Comunicació a la Direcció Tècnica del servei de tasques de manteniment, incidències amb els vehicles d’empresa o incidències informàtiques.  - Acompanyament educatiu a les persones de pràctiques (si s’escau).  - Garantir el seguiment del calendari d’activitats del servei tant pel què fa a les activitats programades, com pel què fa a l’assignació de persones usuàries en les mateixes.  - Vetllar pel bon funcionament del grup de persones ateses, procurant la màxima integració i adaptació de cadascuna d’elles.  - Formalitzar  els  registres de valoració de les activitats, vinculades als processos de treball del servei.  En relació a l’atenció a les persones ateses i/o les seves famílies i/o referents tutelars:  - Vetllar pels drets de les persones ateses.  - Participar en l’elaboració del PAI així com en la seva implementació i revisió.     - Facilitar el procés socioeducatiu, assistencial i de manteniment i millora de la salut, de les persones ateses reforçant les seves potencialitats, d’acord amb les directrius i metodologia establerta per l’equip tècnic del servei.   - Garantir una correcta presa del tractament farmacològic d’acord amb la pauta mèdica vigent.  - Acompanyar, supervisar i, si s’escau, donar suport en el desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària tant a la llar com a la comunitat, afavorint l’assoliment del màxim grau d’autonomia.  - Mantenir comunicació amb la família, informar de l'estat general de la persona atesa.

Requisits

  • Experiència 6 mesos. - valorable experiència amb persones amb diversitat funcional.
  • Títol fp de grau mig
  • Atenció a persones en situació de dependència
  • Competències / coneixements: atenció a persones en situació de dependència, integració social, auxiliar infermeria...
  • Disponibilitat de vehicle: automòbil
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada indiferent
  • Altres beneficis: - salari segons conveni de llars-residència en la categoria de auxiliar tècnic educatiu - contractació inicial de 6 mesos - diferents horaris segons oferta (matí o tarda o nit) - jornada des del 50% al 95%