Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
+ Veure més
Nom d'empresa: Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat
S'han trobat 28 resultats
Ordenat per: Visualització:
ANALISTA DE PROCÉS ETAP LLOBREGAT fa un mes Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat Barcelona - Baix Llobregat - 08630 Abrera
Incorporació immediata

Experiència 6 mesos. Experiència en tasques relacionades amb el manteniment industrial, o d’instal•lacions en sector industrial o serveis o similar., Jornada completa, Salari mensual brut 2450

Analista de procés d'aigua

AUXILIAR ETAP LLOBREGAT (SUBSTITUCIÓ BAIXA) fa 2 mesos Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat Barcelona - Baix Llobregat - 08630 Abrera
Incorporació immediata

Experiència 4 mesos. Experiencia com a operari, electric, , electromecànic..., Jornada completa, Salari mensual brut 2361

Persona amb titulació de Formació Professional de Grau Mitjà que estarà encarregat i serà el principal responsable dels treballs de neteja i de la bona presència de les instal.lacions, que estant a les ordres dels seus superiors, ajudarà quan aquests ho requereixin en qualsevol punt de les instal.lacions al seu càrrec. Pot tenir encomanades, així mateix, tasques generals de vigilància i recepció de persones i materials i de control d'accessos, així com la presa de mostres i realització d’analítiques elementals.

OFICIAL/A D'OPERACIÓ REMOTA (ETAP LLOBREGAT) fa 2 mesos Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat Barcelona - Baix Llobregat - 08630 Abrera
Incorporació immediata

Experiència 6 mesos. - Experiència en lloc de treball similar., Jornada completa, Salari mensual brut 2800

La persona amb titulació de Formació Professional de Grau Mitjà que posseeix especialitat en algunes de les operacions o funcions del seu ofici que, per la seva complexitat requereixen una competència singular o complementària. Se li requerirà la capacitat per a desplaçar-se de forma habitual dins de l’àmbit d’actuació de l’empresa.

OFICIAL/A ETAP TER fa 2 mesos Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat Barcelona - Vallès Oriental - 08440 Cardedeu
Incorporació immediata

Experiència 3 mesos. Experiència en tasques relacionades amb el tractament d’aigües residuals o potables, sector industrial o serveis o similar., Jornada completa, Salari mensual brut 2500

Persona amb titulació a nivell de Formació Professional de Grau Mitjà que estarà a les ordres de l'operador d'ETAP, i serà el seu substitut en el que es refereix a control de les instal.lacions al seu càrrec no havent de prendre normalment iniciatives referent a les ordres d'actuació però sí essent el vehicle per a que l'operador les prengui quan es trobi absent del centre de control. S'encarregarà de la reparació d'avaries de ràpida subsanació. Efectuarà quantes funcions d'operació sobre els elements manuals de la planta li siguin encomanats. Participarà en les tasques destinades a mantenir la bona presència de les instal.lacions tenint comandament directe sobre l'auxiliar d'explotació.

OFICIAL/A ITAM LLOBREGAT fa 2 mesos Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat Barcelona - Baix Llobregat - 08820 Prat De Llobregat, El
Incorporació immediata

Experiència 6 mesos. -Experiència en lloc de treball similar., Jornada completa, Salari mensual brut des de '3000' fins a '3300'

Es el treballador amb titulació a nivell de Formació Professional de Grau Mitjà que estarà a les ordres de l'operador d'ETAP, i serà el seu substitut en el que es refereix a control de les instal.lacions al seu càrrec no havent de prendre normalment iniciatives referent a les ordres d'actuació però sí essent el vehicle per a que l'operador les prengui quan es trobi absent del centre de control. S'encarregarà de la reparació d'avaries de ràpida subsanació. Efectuarà quantes funcions d'operació sobre els elements manuals de la planta li siguin encomanats. Participarà en les tasques destinades a mantenir la bona presència de les instal.lacions tenint comandament directe sobre l'auxiliar d'explotació.

OFICIAL/A EL PASTERAL fa 2 mesos Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat Girona - Selva - 17166 Cellera De Ter, La
Incorporació immediata

Experiència 6 mesos. -Experiència en lloc de treball similar., Jornada completa, Salari mensual brut des de '3000' fins a '3300'

Es el/ la treballador/a amb titulació a nivell de Formació Professional de Grau Mitjà que estarà a les ordres de l'operador d'ETAP, i serà el seu substitut en el que es refereix a control de les instal.lacions al seu càrrec no havent de prendre normalment iniciatives referent a les ordres d'actuació però sí essent el vehicle per a que l'operador les prengui quan es trobi absent del centre de control. S'encarregarà de la reparació d'avaries de ràpida subsanació. Efectuarà quantes funcions d'operació sobre els elements manuals de la planta li siguin encomanats. Participarà en les tasques destinades a mantenir la bona presència de les instal.lacions tenint comandament directe sobre l'auxiliar d'explotació.

2 places de Tècnic jurídic de contractació CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 2 places de Tècnic jurídic de contractació. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciatura en dret o Grau en dret i màster universitari, o titulació equivalent o superior, en disciplines habilitants per a la realització de les funcions del lloc de treball. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Tècnic de tractament ETAP Ter CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Tècnic de tractament ETAP Ter. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Tècnic de tractament ETAP Llobregat CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Tècnic de tractament ETAP Llobregat. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça d'Oficial de manteniment ETAP Llobregat CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça d'Oficial de manteniment ETAP Llobregat. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Vegeu les bases. Nivell B1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Tècnic de Sistemes i Xarxa TI CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Tècnic de Sistemes i Xarxa TI. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Responsable d'Scada i Comunicacions CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Responsable d'Scada i Comunicacions. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Tècnic de gestió energètica CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Tècnic de gestió energètica. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

4 places d'Auxiliar ETAP Ter CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 4 places d'Auxiliar ETAP Ter . Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Vegeu les bases. Nivell B1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

2 places d'Administratiu de contractació CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 2 places d'Administratiu de contractació. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió del títol de Formació professional de grau mitjà / CFGM (àmbit administratiu) o titulació equivalent o superior. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

2 places de Tècnic de renovacions CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 2 places de Tècnic de renovacions. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Responsable Prevenció Zona Nord CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Responsable Prevenció Zona Nord. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Responsable manteniment plantes ITAM Tordera CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Responsable manteniment plantes ITAM Tordera. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça de Responsable de seguretat de la informació CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça de Responsable de seguretat de la informació. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica

1 plaça d'Auxiliar de logística (correu intern) CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Barcelona - Baix Llobregat - 8970 Sant Joan Despí

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). 1 plaça d'Auxiliar de logística (correu intern). Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió del títol de Formació professional de grau mitjà / CFGM (àmbit administratiu) o titulació equivalent o superior. Nivell C1 de català / Permís de conduir B. Taxa específica