Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
Nom d'empresa: Fundació Germà Tomàs Canet
S'han trobat 10 resultats
Ordenat per: Visualització:
EDUCADOR/A SOCIAL PEL PROGRAMA CRES I DUTXES, BUGADERIA SOCIAL (MANRESA) fa 8 hores Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08241 Manresa

Experiència 2 anys. Titulació: Grau en Educació Social Experiència: -en serveis d'atenció a persones sense llar, persones i/o famílies vulnerables -experiència de treball directe amb poblacions en situació d'exclusió social. -experiència i/o formació complementària en drets humans, migració, refugi i/o salut mental. Competències: -Orientació a l'usuari -Sensibilitat a la diversitat cultural -Disciplina -Col·laboració i treball en equip -Responsabilitat i puntualitat -Orientació a resultats -Comunicació, persuasió i carisma , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social, cerca per a la seu Llar Sant Joan de Déu a Manresa, un/a Educador/a social per treballar a dos programes: el Centre Residencial d’Emergències Socials (CRES) i el Servei de Dutxes i bugaderia socials.

DOCENT PEL PROGRAMA D'ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES - SUPLÈNCIA MATERNITAT (MANRESA) fa 8 hores Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08240 Manresa

Experiència 2 anys. Titulació: Formació de grau en Educació infantil/primària, Pedagogia de llengües o grau universitari similar Formació complementària i/o cursos de formació específica en didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera, en llengua espanyola i en didàctica d'altres llengües estrangeres. Es valora la participació en projectes acadèmics relacionats amb l’ensenyament de la llengua. Experiència: -Experiència mínima de 2 anys com a docent de castellà com a llengua estrangera -Experiència amb infants i/o adolescents -Experiència en l'ensenyament a adults Competències: -Iniciativa i autonomia -Flexibilitat -Organització i planificació -Habilitats comunicatives -Treball en equip -Creativitat -Actitud de servei i responsabilitat Idiomes: -Bon coneixement de la llengua catalana i espanyola tant a nivell parlat com escrit -Valorables nocions d'anglès i/o francés Altres: Valorable carnet de conduir tipus B, Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en recerca d'un/a Docent per a la Llar Sant Joan de Déu ubicada a Manresa per a treballar amb l’objectiu d’identificar i valorar les necessitats lingüístiques, pragmàtiques, comunicatives i d'aprenentatge de les persones beneficiàries del programa d'acollida a persones refugiades, des d'una perspectiva integral, d'acord amb els valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan Déu. La persona contractada farà la cobertura de baixa mèdica, maternitat i altres possibles permisos amb una durada prevista d'un any.

AUXILIAR DE MESURES DE SUPORT (TUTELES) - BARCELONA fa 13 hores Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiència 2 anys. Titulació: CFGS en Integració social o similar Experiència: -Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental Competències: -Empatia i control emocional -Adaptació als canvis i flexibilitat -Creativitat i iniciativa -Capacitat de treball en equip i de gestió del temps -Capacitat d’observació i d’escolta -Saber posar límits -Tenir tolerància a la pressió i a la frustració -Capacitat de mediació en els conflictes Altres: Imprescindible carnet de conduir tipus B i conduir habitualment Imprescindible estar a l'atur Imprescindible entrega de DARDO , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en recerca d'un/a Auxiliar de mesures de suport que vetlli per a la correcta atenció de les persones que requereixen suport per al desenvolupament de la seva capacitat jurídica, relacionant-se de forma directa sobretot amb la persona atesa, però també amb els seus familiars, els equips d'atenció i del seu entorn; sempre d'acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. El motiu d'aquesta contractació és la prejubilació d'un membre de l'equip actual. El contracte laboral inicial serà de relleu fins que la persona es jubili. Per tal de complir els requisits que es sol·liciten per a realitzar un contracte relleu, necessitarem que la persona estigui apuntada a l'atur i sol·liciti el document DARDO.

INSERTOR/A LABORAL PROGRAMA ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES (MANRESA/ BARCELONA)) fa 6 dies Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08241 Manresa

Experiència 2 anys. Titulació: Formació de grau en l'àmbit social (Educació social, Pedagogia, Psicologia) Experiència: -Experiència en programes d'inserció laboral -Valorable formació/coneixement específic de l'àmbit social i salut mental Competències: - Assertivitat, capacitat de comunicació (oral-escrita) - Col·laboració i treball en equip - Orientació a resultats - Capacitat empàtica i maduresa emocional - Flexibilitat i tolerància a la frustració - Pro-activitat - Responsabilitat, transparència i pensament crític - Compromís amb els valors de la institució Altres: - Imprescindible carnet de conduir tipus B, Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social, cerca un/a Insertor/a laboral per al programa d'acollida a persones refugiades a la seu Llar Sant Joan de Déu a Manresa i als dispositius de Castellbisbal, Sant Just i Llar Ronda a Barcelona. Per tal d'informar, orientar, motivar, assessorar i acompanyar a les persones amb dificultats per obtenir una feina amb l'objectiu de desenvolupar la seva ocupabilitat, i assolir tant la seva incorporació al mercat laboral com el manteniment en el lloc de treball. En termes generals, donar resposta a les necessitats socials en termes ocupacionals inserint al món laboral a persones en risc d’exclusió social.

REFERENT MESURES DE SUPORT (TUTELES) - SUPLÈNCIA A LLEIDA fa un mes Fundació Germà Tomàs Canet Lleida - Segrià - 25001 Lleida

Experiència 1 anys. Titulació: Grau universitari en Treball Social i/o Educació Social Experiència: -Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental -Experiència prèvia en entitats tutelars Competències: -Capacitat d’organització, planificació, coordinació i priorització. -Gestió de les crisis i conflictes. -Iniciativa, flexibilitat, empatia i maduresa emocional: autoconeixement i autocontrol -Assertivitat, capacitat d’escolta i resolució -Saber donar resposta immediata en situacions imprevistes. -Tolerància a la frustració i adaptabilitat als canvis. -Saber treballar en equip, ser constructiu, participatiu i creatiu. Altres: -Imprescindible carnet de conduir tipus B així com conduir habitualment -Estar col.legiat/da , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en recerca d'un/a Referent de mesures de suport a la seu de Lleida, que vetlli per a la correcta atenció de la persona protegida, que promoguin la seva autonomia personal, el seu desenvolupament integral i la recuperació de la seva capacitat i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; sempre d’acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

ADVOCAT/DA PROGRAMA ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES - MITJA JORNADA (MANRESA) fa un mes Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08241 Manresa

Experiència 2 anys. Titulació: Grau en Dret i Màster d'accés a l'advocacia (ambdós finalitzats) Experiència: - Coneixement del marc normatiu i de la política pública per a l’atenció a persones refugiades i migrades a Espanya i la Unió Europea - Coneixement i experiència de treball amb perspectiva diferencial (gènere, edat, ètnia i diversitat) Competències: - Habilitat per a les relacions interpersonals i comunicatives - Habilitats per al treball interinstitucional, capacitat de diàleg amb actors comunitaris, institucions de l’Estat i organitzacions socials - Habilitat en l’elaboració d’informes i documents tècnics - Discreció - Capacitat de treball en equip i sota pressió - Organització i planificació - Flexibilitat per adaptar-se a situacions noves - Actitud de servei i responsabilitat Idiomes: - Capacitat d’anàlisi, excel·lent redacció en català i castellà - Nocions d’anglès i/o francès Altres: - Carnet de conduir tipus B - Imprescindible estar col·legiat/da , Jornada parcial (19 hores - jornada setmanal)

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social, cerca un/a Advocat/da per a la seu de la Llar de Sant Joan de Déu. Per tal d'assessorar jurídicament les persones del programa de protecció internacional en els tràmits administratius i/o necessitats jurídiques identificades en les diferents fases del seu itinerari d’acollida, integració i autonomia. I proveir assistència legal i representació a les persones del programa de protecció internacional, a fi d’afavorir la seva protecció legal i garantir l’exercici dels seus drets i deures.

ADVOCAT/DA PROGRAMA MESURES DE SUPORT (SUPLÈNCIA) fa un mes Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiència 2 anys. Titulació: Llicenciatura en Dret i màster d’accés a l’advocacia Experiència: -Experiència mínima de 2 anys en lloc similiar. -Valorable experiència en llocs de característiques similars (entitats de suport, entitats del tercer sector, experiència en l’àmbit de la discapacitat: salut mental, discapacitat intel·lectual i gent gran) Competències: -Pensament analític -Planificació i organització -Flexibilitat i gestió del canvi -Treball en equip i cooperació -Iniciativa -Preocupació per la qualitat -Compromís amb l’organització -Capacitat de negociació -Aprenentatge i utilització de coneixements -Orientació estratègica Altres: -Alta col·legi advocats com a exercent (En cas que no ho estigui caldrà tramitar alta) -Valorable carnet de conduir tipus B , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en recerca d'un/a Advocat/da per al programa de mesures de suport que garanteixi, com a integrant de l’àrea jurídica de la Fundació, el compliment de les obligacions jurídiques de les persones a qui es dona suport a l’exercici de la seva capacitat, tot promovent i defensant l’aplicació de la legislació en la matèria.

REFERENT MESURES DE SUPORT (TUTELES) - BARCELONA fa 2 mesos Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiència 2 anys. REQUERIMENTS DEL LLOC: Titulació: Grau universitari en Treball Social i/o Educació Social Experiència: -Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental -Experiència prèvia en entitats tutelars Competències: -Capacitat d’organització, planificació, coordinació i priorització. -Gestió de les crisis i conflictes. -Iniciativa, flexibilitat, empatia i maduresa emocional: autoconeixement i autocontrol -Assertivitat, capacitat d’escolta i resolució -Saber donar resposta immediata en situacions imprevistes. -Tolerància a la frustració i adaptabilitat als canvis. -Saber treballar en equip, construir, participar i col·laborar Altres: Imprescindible carnet de conduir tipus B , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en recerca d'un/a Referent de mesures de suport per a la seu de Barcelona, que vetlli per a la correcta atenció de la persona protegida, que promoguin la seva autonomia personal, el seu desenvolupament integral i la recuperació de la seva capacitat i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; sempre d’acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

PSICÒLEG / PSICÒLOGA - PROGRAMA PROTECCIÓ INTERNACIONAL (ITINERANT) fa 2 mesos Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Baix Llobregat - 08960 Sant Just Desvern

Experiència 2 anys. Titulació: -Grau en psicologia, amb èmfasi en psicologia social, clínica o comunitària. -Obligatorietat del màster en Psicologia general sanitària i/o habilitació en Psicologia clínica/sanitària Experiència: - Experiència de treball directe amb violència de gènere - Experiència en metodologies d'intervenció i aplicació d'eines psicoterapeutes i educatives. - Coneixements sobre metodologia de marc lògic, construcció i mesurament d'indicadors socials, seguiment i avaluació de projectes d'impacte social. - Capacitat i experiència en l'elaboració de diagnòstics, organització de bases de dades i programació d'esdeveniments de capacitació, administració i gestió de recursos. Idiomes: Coneixements d'anglès i/o francès. Altres: Indispensable carnet de conduir tipus b, Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en cerca d'un/a Psicòleg/oga per al Programa d'acollida a persones refugiades per donar suport i acompanyament als dispositius de Castellbisbal, Sant Just Desvern i Llar Ronda a Barcelona amb l'objectiu de proveir assistència psicosocial, espais per a la cura de la salut mental i suport complementari i individualitzat, per reduir els impactes psicològics i socials de l'experiència d'asil i desarrelament, especialment de persones que han estat víctimes de traumes de naturalesa física i emocional així com desenvolupar d’estratègies i accions de diagnòstic i acompanyament psicosocial per a l'acollida i integració amb les persones ateses, fonamentant les seves tasques en els objectius previstos en els plans i projectes de la Fundació.

RESPONSABLE EQUIP D'AUXILIARS D'ATENCIÓ DIRECTA - MANRESA fa 2 mesos Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08241 Manresa

Experiència 2 anys. Titulació: Formació de Grau en l’àmbit social: educació social, treball social, pedagogia, sociologia, psicologia Experiència: -Experiència de treball directe amb poblacions en situació d'exclusió social. -Valorable experiencia i formació en gestió d’equips Competències: - Orientació a la persona atesa - Organització, priorització i capacitat de planificació - Sensibilitat a la diversitat cultural - Disciplina, assertivitat - Col·laboració i treball en equip - Responsabilitat i puntualitat - Orientació a resultats - Transparència - Compromís Institucional - Comunicació, persuasió, carisma, empatia - “Saber estar” Altres: -Valorable carnet de conduir tipus B , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en recerca de dos Responsables per a treballar de manera coordinada amb l'objectiu d'organitzar i gestionar l’equip d'auxiliars d'atenció directa en la dinàmica del dia a dia, mantenir i enfortir, de manera sostenible, el treball en equip, així com supervisar la distribució i execució de les tasques assignades a cada persona.