Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
+ Veure més
+ Veure més
Nom d'empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA
S'han trobat 481 resultats
Ordenat per: Visualització:
SUBALTERN/ SUBALTERNA A CENTRES EDUCATIUS DEL BAIX PENEDÈS fa 3 dies GENERALITAT DE CATALUNYA Tarragona - Baix Penedès - 43700 Vendrell, El

Jornada completa, Salari mensual brut des de '1300' fins a '1400'

Subaltern/a per substitucions de curta durada a centres educatius a la comarca del Baix Penedès. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

SUBALTERN/A CENTRE EDUCATIU DE MATARÓ fa 4 dies GENERALITAT DE CATALUNYA Barcelona - Maresme - 08301 Mataró

Experiència 2 mesos. 1 mes, Jornada completa, Salari mensual brut 1428

Cerquem 1 Subaltern per substitució (Disponibilitat immediata) per un centre educatiu a MATARÓ (Horari: de 7:30 a 14:30 h) Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

METGE/SSA FORENSE AL PARTIT JUDICIAL DE REUS fa 5 dies GENERALITAT DE CATALUNYA Tarragona - Baix Camp - 43203 Reus

Experiència 1 mesos. Es tindran en compte les funcions relacionades directament amb el lloc de treball objecte de la convocatòria. - Nacionalitat espanyola., Jornada completa

LLoc de treball de Metge/ssa Forense al partit judicial de REUS. Es tracta d'un CONTRACTE TEMPORAL per cobrir una SUBSTITUCIÓ (de durada indeterminada amb un màxim de 3 anys).

1 plaça d'Oficial de 1a agrari a l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura (Cabrils) CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça d'Oficial de 1a agrari a l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura (Cabrils) . Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic especialista corresponent a formació professional de 1r grau o equivalent. Nivell B1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior de medi ambient als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça de Tècnic superior de medi ambient als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació requerida per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya i disposar d'alguna de les titulacions que donen accés a l'opció medi ambient . Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Administratiu a la Secretaria d'Acció Climàtica CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça d'Administratiu a la Secretaria d'Acció Climàtica . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Titulació requerida per accedir al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic de gestió a la Subdirecció General d'Innovació i Formació de la Direcció General d'Innovació, Digitalització i Currículum CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça de Tècnic de gestió a la Subdirecció General d'Innovació i Formació de la Direcció General d'Innovació, Digitalització i Currículum. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-21. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació per accedir al cos de gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Titulat superior biòleg als Serveis Territorials a Girona CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça de Titulat superior biòleg als Serveis Territorials a Girona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació requerida per accedir al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, biologia. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Titulat superior psicòleg a l'Equip Medi Obert 2 Baix Llobregat CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Titulat superior psicòleg a l'Equip Medi Obert 2 Baix Llobregat. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Estar en possessió de la titulació de llicenciatura o grau en psicologia. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic de gestió a la Subdirecció General d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça de Tècnic de gestió a la Subdirecció General d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-21. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació per accedir al cos de gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

2 places d'Informador-tramitador a la Direcció de Serveis CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 2 places d'Informador-tramitador a la Direcció de Serveis . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Disposar de la titulació que dona accés al cos auxiliar d'administració o cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat en Treball Social als Serveis Socials en l'Àmbit Penal a Girona - Centre Penitenciari Puig de les Basses CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Diplomat en Treball Social als Serveis Socials en l'Àmbit Penal a Girona - Centre Penitenciari Puig de les Basses. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de la diplomatura o grau en treball social. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat en Educació Social al Centre Educatiu Can Llupià CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Diplomat en Educació Social al Centre Educatiu Can Llupià. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Vegeu les bases. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Administratiu de la Regió Sanitària Penedès CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Servei Català de la Salut (CatSalut) Barcelona - Barcelonès - 8028 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Servei Català de la Salut (CatSalut). 1 plaça d'Administratiu de la Regió Sanitària Penedès . Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Titulació acadèmica de batxiller (LOGSE o BUP), de tècnic superior (cicles formatius de grau superior), de tècnic especialista (FP de segon grau) o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat en Treball Social a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Diplomat en Treball Social a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Disposar de la titulació de diplomatura o grau universitari en treball social. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Administratiu a la Subdirecció General de Planificació i Gestió d'Educació Inclusiva CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça d'Administratiu a la Subdirecció General de Planificació i Gestió d'Educació Inclusiva. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-21. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Titulació per accedir al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Titulat superior enginyer agrònom a la Secretaria d'Agenda Rural CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça de Titulat superior enginyer agrònom a la Secretaria d'Agenda Rural . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació requerida per accedir al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Direcció de Serveis CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça de Tècnic superior a la Direcció de Serveis. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació que dona accés al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Especialista d'Instal·lacions i Equips Tècnics al Centre Penitenciari Obert de Tarragona CIDO fa 6 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça d'Especialista d'Instal·lacions i Equips Tècnics al Centre Penitenciari Obert de Tarragona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Disposar de la titulació de batxillerat o equivalent. Nivell B2 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic especialista explotació de carreteres al Centre de Conservació de Carreteres de Reus CIDO fa 6 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça de Tècnic especialista explotació de carreteres al Centre de Conservació de Carreteres de Reus. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de 2on grau o equivalent. Nivell B2 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida