Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
+ Veure més
+ Veure més
+ Veure més
Nom d'empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA
S'han trobat 408 resultats
Ordenat per: Visualització:
1 plaça d'Operador de vídeo - Barcelona CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Intracatalònia, SA Barcelona - Barcelonès - 8028 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Intracatalònia, SA. 1 plaça d'Operador de vídeo - Barcelona. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2023-12-19. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant. Termini obert. B - Tècnic superior. Tècnic superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge. Pilot de dron. Nivell C1 de català

Proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2024 CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. Proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2024. 2024-09-30. Consulteu els diferents períodes d'inscripció. Termini obert

2 places de Tècnic de gestió a la Subdirecció General de Programes i Projectes de la Direcció General de Formació Professional CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 2 places de Tècnic de gestió a la Subdirecció General de Programes i Projectes de la Direcció General de Formació Professional. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació per accedir al cos de gestió de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

2 places de Tècnic superior a la Subdirecció General de Cooperació Local de la Direcció General d'Administració Local CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència Barcelona - Barcelonès - 8002 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència. 2 places de Tècnic superior a la Subdirecció General de Cooperació Local de la Direcció General d'Administració Local. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació necessària per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya, escala superior d'administració general. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat, salut pública, al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Salut Barcelona - Barcelonès - 8028 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut. 1 plaça de Diplomat, salut pública, al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de la titulació universitària que dona accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, salut pública. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de Mitjans de Comunicació CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència Barcelona - Barcelonès - 8002 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència. 1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de Mitjans de Comunicació. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació necessària per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya, escala superior d'administració general. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu al Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida i Alt Pirineu i Aran CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Salut Barcelona - Barcelonès - 8028 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut. 1 plaça d'Auxiliar administratiu al Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida i Alt Pirineu i Aran. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió de la titulació que dona accés al cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

2 places de Tècnic superior a la Secretària d'Acció Climàtica CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 2 places de Tècnic superior a la Secretària d'Acció Climàtica. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació requerida per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat, enginyer tècnic agrícola, als Serveis Territorials a Barcelona CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça de Diplomat, enginyer tècnic agrícola, als Serveis Territorials a Barcelona. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació requerida per accedir al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica agrícola. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Administratiu al Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya dels Serveis Territorials a Lleida CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça d'Administratiu al Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya dels Serveis Territorials a Lleida. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Titulació requerida per accedir al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Subaltern als Serveis Territorials al Vallès Occidental CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça de Subaltern als Serveis Territorials al Vallès Occidental. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. Agrupacions professionals. Titulació per accedir al cos subaltern de la Generalitat de Catalunya. Nivell B2 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Titulat superior, especialitat veterinària, al Servei de Salut Pública a Girona Nord CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Salut Barcelona - Barcelonès - 8028 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut. 1 plaça de Titulat superior, especialitat veterinària, al Servei de Salut Pública a Girona Nord. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Estar en possessió de la titulació que dona accés al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, veterinària. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Subdirecció General de Programes i Projectes de la Direcció General de Formació Professional CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Subdirecció General de Programes i Projectes de la Direcció General de Formació Professional. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Titulació per accedir al cos Auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Monitor de formació ocupacional, activitat física i esportiva, al Centre Penitenciari Puig de les Basses CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Monitor de formació ocupacional, activitat física i esportiva, al Centre Penitenciari Puig de les Basses. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2023-12-11. Termini obert. B - Tècnic superior. Llicenciatura o grau universitari en ciències de l'activitat física i de l'esport o qualsevol altra diplomatura o grau universitari i el títol de tècnic superior en animació d'activitats físiques. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Subdirecció General de Riscos i Assegurances de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda. 1 plaça de Tècnic superior a la Subdirecció General de Riscos i Assegurances de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació d'accés al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Administratiu a la Secció d'Ordenació Farmacèutica del Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Salut Barcelona - Barcelonès - 8028 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut. 1 plaça d'Administratiu a la Secció d'Ordenació Farmacèutica del Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Estar en possessió de la titulació que dona accés al cos d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat enginyer tècnic d'obres públiques a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça de Diplomat enginyer tècnic d'obres públiques a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d'obres públiques de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Responsable d'habilitació a la Secció d'Administració dels Serveis Territorials al Vallès Occidental CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça de Responsable d'habilitació a la Secció d'Administració dels Serveis Territorials al Vallès Occidental. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Titulació per accedir al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Pèrit a la Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia Barcelona - Barcelonès - 8010 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia. 1 plaça de Pèrit a la Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. Laboral temporal. 2023-12-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació de diplomatura o grau universitari. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Titulat superior veterinari a l'Oficina Comarcal de la Ribera d'Ebre dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça de Titulat superior veterinari a l'Oficina Comarcal de la Ribera d'Ebre dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació requerida per accedir al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, veterinària. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida