RESPONSABLE QUALITAT – MEDI AMBIENT - PRL

10 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06000406

*

CONTENIDORS VILÀ VILA, S.L.

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - BAGES - 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA

detail.description.description

Empresa en creixement ne el sector de serveis i construcció, cerca ampliar el departament de prevenció de riscos laborals, qualitat i medi ambient.

detail.description.job

1.Realitzar les avaluacions de riscos, estudis específics (riscos químics, soroll, il·luminació, etc.), i avaluació d'aspectes preventius en col·laboració amb l'SPA, departament tècnic i de producció. 2.Elaboració, implantació i seguiment dels Plans anuals de prevenció i seguretat. 3.Supervisió, control i col·laboració amb el Servei de Prevenció Aliè. 4.Planificació de les activitats de caràcter preventiu, de formació, de seguiment i conscienciació. 5.Coordinació i supervisió de treballs relacionats amb la seguretat industrial i seguretat de processos. 6.Gestió i supervisió de les instal·lacions mediambientals adscrites a l'departament. 7.Definir i desenvolupar programes i bases de dades apropiades que proporcionaran a la Direcció el coneixement pertinent sobre les activitats de EHS de l'empresa i el seu impacte en l'activitat de l'empresa. 8.Conèixer les limitacions dels llocs de treball per a l'ocupació de personal especialment sensible, i vetllar per l'aplicació de les mesures preventives específiques d'adaptació de lloc per al personal especialment sensible quan així ho determini l'avaluació de riscos. 9.Assegurar la formació i comunicació sobre EHS a tot el personal. 10.Liderar activament la investigació d'incidents i accidents. Seguiment de la implantació de les mesures correctores. 11.Col·laborar en l'anàlisi de la seguretat dels processos i les instal·lacions. 12.Participació en el comitè de Seguretat i Salut. 13.Seguiment de el Sistema de Seguretat i Salut en el treball (ISO 45001), de el Sistema de Gestió de L'Energia (ISO50001) i Sistema de gestió de la Seguretat (SEVESO), així com el suport a les auditories internes i externes. 14.Organitzar i realitzar formació i informació en matèria de riscos laborals, seguretat industrial, seguretat de processos i medi ambient de personal de TICSA. 15.Gestionar les comandes de materials de seguretat, EPIS i roba de treball i qualsevol altre material dins de les funcions de EHS.

detail.description.requirements

  • Experiencia 60 meses. ** Experiència mínima de 5 anys ** - Formació Universitària adequada a la posició - Titulació com a Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (les 3 especialitats) - Màster en Medi Ambient i Legislació Mediambiental - Experiència en lloc similar i / o com a Tècnic / a de Seguretat i PRL en empresa industrial o en Servei de Prevenció Aliè - Usuari / a avançat / a de MS Office i eines telemàtiques (Agència de Residus de Catalunya- SDR) - Castellà i català parlat i escrit - Persona organitzada, amb iniciativa i bona capacitat de comunicació - Carnet de conduir i mitjà de transport
  • LICENCIATURA O INGENIERÍA
  • Disponibilidad de vehículo: automóvil
  • Disponibilidad para viajar

detail.description.conditions

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada completa

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa