Professor/a dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, àmbit de personalitat, avaluació i tractaments psicològics.

19 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06001444

*

Universitat Oberta de Catalunya

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - BARCELONÈS - 08035 BARCELONA

detail.description.description

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món. La missió de la UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu progrés i al de la societat. D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la construcció d’un espai global de coneixement i faci recerca de frontera sobre la societat del coneixement. La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que ofereix una formació de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la competitivitat dels estudiants i contribueix al progrés de la societat. La persona seleccionada s’incorporarà com a professor/a a temps complet a l’equip de professors de l'àmbit de Psicologia dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

detail.description.job

El professorat de la UOC, en el seu àmbit de coneixement, impulsa i dirigeix l’activitat docent no presencial, per la qual cosa té cura de l’adequació dels plans d’estudi, dels continguts de les matèries i dels materials docents, i vetlla per la coordinació del procés d’aprenentatge de l’alumnat. Correspon, igualment, al professorat propi impulsar la innovació, especialment en les metodologies i tècniques aplicades a l’ensenyament no presencial, i la recerca en el seu àmbit de coneixement. La persona seleccionada s'incorporarà com a professor/a a temps complet en els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (EPCE) i, en concret, a l'àmbit de personalitat, avaluació i tractament psicològic (PETRA). Actualment, els EPCE es troben immersos en la consolidació de la qualitat dels programes ja en marxa i en el desenvolupament de noves propostes formatives de postgrau. Busquem candidats/es que contribueixin a aquests objectius dins de l'àmbit de PETRA. S'espera que el candidat/a pugui demostrar experiència docent en l’àmbit universitari en l'especialitat de Psicologia Clínica i de la Salut. El candidat/a podrà desenvolupar la seva docència en programes de grau i de màster i contribuir al desenvolupament i desplegament de la nova oferta formativa, de manera que es valorarà la polivalència dins de l'àmbit. En aquest sentit, la nova oferta formativa aposta per la integració de posicionaments teòrics diversos dins de la psicologia. Es valorarà molt especialment la formació i experiència professional en l'àmbit sanitari des d'una orientació integradora i una actitud oberta en relació amb posicionaments teòrics diversos dins de la psicologia.

detail.description.requirements

  • Competencias / conocimientos: Demanem: ● Doctorat en Psicologia, àmbit de PETRA. ● Experiència docent universitària en assignatures de l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut. ● Experiència professional en l'àmbit de la psicologia clínica/sanitària. ● Acreditació de Psicologia General Sanitària (habilitació o haver cursat el Màster de Psicologia General Sanitària) o d'Especialista en Psicologia Clínica (PIR o PEPC). ● Coneixements de metodologia de l'ensenyament: disseny d'assignatures, planificació i desenvolupament d'activitats docents, disseny de materials didàctics i d'instruments d'avaluació. ● Orientació a resultats, capacitat d'organització i planificació. ● Capacitat d'influència i alt nivell d'iniciativa. ● Habilitat per a les relacions personals i capacitat per a la comunicació oral i escrita en castellà i català. ● Capacitat de treballar en entorns innovadors. ● Orientació a la millora contínua. Valorem: ● Experiència docent en assignatures de Psicologia de la salut i Intervenció psicològica en l’àmbit clínic. ● Experiència en la tutorització o col•laboració amb docència de Practicum de Psicologia. ● Formació de postgrau i experiència professional en l'àmbit clínic. ● Acreditació de la carrera docent i investigadora (ANECA / AQU). ● Experiència prèvia en entorns universitaris innovadors. ● Experiència docent i/o professional en l'ús de les TIC aplicades a la psicologia. ● Experiència internacional en l’àmbit de docència i/o recerca en l'àmbit sol•licitat. ● Nivell C de català.

detail.description.conditions

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada completa

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa