BARQUER-SOCORRISTA

detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06001464

*

AJUNTAMENT DE PUIGCERDA

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

GIRONA - CERDANYA - 17520 PUIGCERDA

detail.description.description

Es necessita de forma urgent cobrir una plaça, amb caràcter laboral temporal de barquer-socorrista (C2) de l’Ajuntament de Puigcerdà. El contracte es formalitzarà mitjançant contracte d’obra i servei de duració determinada des del dia 21 de juliol fins el 25 de setembre de 2021. La jornada serà complerta. Les retribucions a percebre seran les corresponents a la categoria C2.

detail.description.job

Funcions a desenvolupar: - Responsable del correcte desenvolupament del servei de passejada en barca a l’Estany de Puigcerdà. Gestió, control i vigilància. - Socorrista. - Vetllar per la integritat de les barques, el material i l’Estany en general. - Venda i gestió dels tiquets d’accés a l’activitat. Gestió, control i coordinació dels altres punts de venda de tiquets autoritzats. - Responsable i gestor del fruit econòmic provinent de l’activitat fins a la tramesa a un ens superior jeràrquic del propi Ajuntament, o l’ingrés a un compte bancari del mateix ajuntament. - Vigilar que els usuaris utilitzin correctament el servei. Normes d’ús, temps d’ús, bon comportament i civisme, i correcte funcionament del material. - Informar del correcte ús de les barques, preus, i facilitar informació d’interès turístic en coordinació amb l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Puigcerdà. - Realitzar el manteniment i neteja de les barques, així com la resta del material. - Distribuir apropiadament el material per a la realització de l’activitat. Utilitzar correctament tot el material del servei. Recollir, guardar i protegir tot el material del servei durant i en acabar l’activitat diària. - Realitzar funcions de socorrista en aquelles activitats organitzades per l’Ajuntament de Puigcerdà, que per la seva pròpia naturalesa ho requereixin. - I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes i totes aquelles que siguin pròpies de la funció de socorrista i/o barquer.

detail.description.requirements

  • PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO
  • Competencias / conocimientos:  Inscripció vigent en un d’aquests registres acreditat en les funcions de socorrista aquàtic:  Inscripció en el ROPEC – Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.  Inscripció en el COPFLEC – Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, en el cas de ser Llicenciat en Educació Física o bé Llicenciat/Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

detail.description.conditions

  • Contrato laboral indiferente (2 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '1400' hasta '1600'

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa