Tècnic/a coordinador de la gestió entre serveis d’atenció ciutadana

63 detail.label.subscribed

Incorporació immediata

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06001488

*

SERVEI CATALA DE LA SALUT

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - BARCELONÈS - 08028 BARCELONA

detail.description.description

Coordinar els serveis d’atenció ciutadana, amb l’objectiu d’homogeneïtzar l'operativització de les accions definides d’actuació durant la pandèmia i detecta possibles millores i necessitats.

detail.description.job

- Gestionar la coordinació entre serveis corporatius, regions sanitàries, proveïdors i serveis d'atenció ciutadana, amb l'objectiu d'informar i homogeneïtzar les accions definides en el marc estratègic d'actuació. - Gestionar la coordinació de la gestió d'incidències entre els serveis. - Coordinar i assegurar l'execució de diversos projectes operatius, amb els agents implicats en serveis d'atenció ciutadana. - Vetllar per la coordinació amb el territori i tots els agents implicats en situacions de crisi i tensionament del sistema sanitari. - Desplegar la informació de novetats i actualitzar materials divulgatius als contactes del territori. - Detectar millores i donar suport al seu assoliment. - Identificar noves necessitats d'informació i fer-les extensives als agents implicats.

detail.description.requirements

  • Experiencia 3 años.  Títol universitari de llicenciatura o de grau universitari + màster, equivalent al nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), preferentment en ciències socials, econòmiques i empresarials, màrqueting o ciències de la comunicació.  Coneixements i experiència de treball en equip i coordinació de projectes.  Experiència coordinant projectes d’informació i comunicació cap a la ciutadana.  Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.  Experiència de 2 anys en projectes de l’àmbit de la salut, específicament projectes relacionats amb ciutadania i comunicació.  Coneixements del model de gestió del Sistema de Salut de Catalunya.  Coneixements i experiència en coordinació d’equips i implementació de projectes transversals.  Coneixements de planificació estratègica de projectes.
  • TÍTULO DE GRADO
  • título de grado - economía
  • catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
  • Competencias / conocimientos: Habilitats de treball en equip, d’organització i planificació, i visió estratègica. Perfil professional orientat a la ciutadania amb bones capacitats d’anàlisi i de seguiment dels projectes. Coneixements d’eines digitals de comunicació. Experiència en metodologies de treball àgil. Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

detail.description.conditions

  • Contrato laboral temporal (5 meses)
  • Jornada completa

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa