Auxiliar de tutela

70 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06002446

*

detail.description.offer

BARCELONA - BARCELONÈS - 08035 BARCELONA

detail.description.description

Estem buscant un/a auxiliar de tutela amb disponibilitat per incorporar-se en breu a jornada completa. Horari: dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00h i de 15.00h a 18.00h; divendres, de 8.00 a 15.00h. Salari: 1.417,94€ bruts per 12 pagues mensuals.

detail.description.job

• Intervenir en coherència a la missió, visió i valors de l’Entitat. • Fer les visites periòdiques a la persona tutelada, tant en situació estable com en cas de crisi. • Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida, ja siguin mancances personals com del seu entorn (inventari de roba, supervisió dels habitatges...). • Acompanyar-la als serveis mèdics. • Omplir l’Informe de seguiment de visites. Registre de visites. • Fer el seguiment i la detecció, en els casos que sigui necessari, de l’administració correcta de la medicació. • Acompanyar la persona tutelada a les revisions del grau de discapacitat a què s’hagi de sotmetre (revisions de grau als serveis d’equip de valoració i orientació i a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, valoració de dependència, etc.). • Acompanyar-la, si escau, a les urgències hospitalàries, valorant la situació i determinant com actuar en horari laboral. • Trametre les sol·licituds d’ajudes tècniques, recursos materials, proves mèdiques i quirúrgiques que la persona tutelada necessiti. • Tramitar la documentació personal de la persona tutelada (DNI, renovacions, targetes de transport, Seguretat Social, targeta sanitària, etc.). • Coordinar la cobertura de les necessitats bàsiques, la roba i regals (tant d’aniversaris com per Nadal). • Gestionar i justificar les despeses fetes en la seva tasca i per a cada tutelat. • Si s’escau, fer els trasllats de la persona tutelada (canvis de centre, ingrés de residència...) amb el referent de tutela. • Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones ateses i el respecte al dret a la intimitat. Funcions en relació amb la família • Acompanyar la persona tutelada a les visites familiars quan sigui necessari. Funcions en relació amb el referent de tutela/l’equip/l’entitat • Coordinar-se periòdicament amb el referent de tutela per traspassar-se mútuament informació dels tutelats. • Col·laborar per elaborar, actualitzar i fer el seguiment del programa d’atenció individualitzat de la persona tutelada valorant-ne les necessitats, les eleccions i preferències. • Participar en les reunions de coordinació interna. • Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la seva competència. • Participar, conjuntament amb els altres membres de l'equip, en els plans de millora del centre. • Assistir i participar en activitats formatives de formació continuada. • Informar a la Direcció del Servei de l’evolució de les persones en el seu àmbit d’actuació i de possibles incidències. Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn • Promoure la dinamització, la coordinació, el contacte i la gestió dels diversos suports naturals, de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, serveis socials, etc.). • Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei de tutela (funcions i competències).

detail.description.requirements

  • Experiencia 2 años. Almenys 2 anys d'experiència en un lloc de treball similar
  • TÍTULO FP DE GRADO SUPERIOR
  • Integració Social
  • Competencias / conocimientos: Indispensable que la persona candidata tingui el títol del CFGS d'Integració Social, almenys 2 anys d'experiència, carnet de conduir B i vehicle propi.
  • Disponibilidad de vehículo: automóvil
  • Permisos de conducir: b-automóvil _=3.500kg, asientos _=9, con remolque _=750k, y triciclos y cuadriciclos de motor

detail.description.conditions

  • Contrato laboral temporal (3 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '1417' hasta '1418'
  • Otros beneficios: Hi ha actualment 2 vacants: 1 substitució d'una persona en excedència (3 mesos aprox.) 1 vacant estable

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa