Técnic/a Logopeda

2 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06003667

*

detail.description.offer

LLEIDA - SEGRIÀ - 25005 LLEIDA

detail.description.description

Requerim contractar un técnic/a logopeda en modalitat de contracte temporal de substitució maternitat per a servei de neurorehabilitació d'infants i adults, NeuroLleida. Es necessita logopeda qualificat i amb experiència en l’atenció a pacients de l’àmbit neurológic, en població adulta i infantil.

detail.description.job

- Avaluació i estudi de casos. Proves de diagnòstic. - Disseny i valoracio de programes individualitzats i grupals - Desenvolupament de teràpies de tractament, individuals i grupals. - Disseny de programes de prevenció. - Tasques d’assessorament i orientació al pacient i a les famílies. - Participació en equip multidisciplinar

detail.description.requirements

  • Experiencia 1 años. Experiència en població adulta i infants, desenvolupament sistema Pecs (Dany cerebral adquirit, Malalties neurodegeneratives, Trastorns del llenguatge oral: retard/trastorn del llenguatge, TEL. Trastorns del llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia, disortografia. Trastorns de la parla: dislàlies, disglòssies, disfluències (disfèmia/taquifèmia), reeducació de funcions orals (respiració oral, succió, disfuncions masticatòria, deglució atípica), disàrtria)
  • DIPLOMATURA O INGENIERÍA TÉCNICA
  • Logopedia
  • Disponibilidad de vehículo
  • Permisos de conducir: b-automóvil _=3.500kg, asientos _=9, con remolque _=750k, y triciclos y cuadriciclos de motor

detail.description.conditions

  • Contrato laboral temporal (6 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '1600' hasta '1700'
  • Otros beneficios: Formaras part d'un equip interdisciplinar adreçat a la neurorehabilitació de pacients adults i/o infants. Formació interna en l'àmbit neurològic.

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa