MOSSO MAGATZEM

10 detail.label.subscribed

detail.label.accessibility

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06003990

*

OFICINA DE TREBALL DEL SOC

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

GIRONA - GIRONÈS - 17240 LLAGOSTERA

detail.description.description

Mosso magatzem amb experiència. Aquesta oferta va dirigida a persones amb alguna diversitat funcional.

detail.description.job

Rep els materials, els descarrega, verifica les quantitats i supervisa els danys. Fa les operacions de desembalatge i de posicionament al magatzem segons els procediments establerts. Utilitza eines informàtiques per a les operacions de gestió del magatzem. Cerca els productes i prepara l'enviament, d'acord amb els procediments establerts. Rep i supervisa les devolucions, i tramita les incidències o queixes de les recepcions no conformes. Fa les operacions de recompte físic d'inventari. Posa en pràctica les mesures de manteniment i seguretat.

detail.description.requirements

  • Experiencia 18 meses. Experiència de treball en lloc similar. Demostrable.
  • catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
  • español (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
  • Competencias / conocimientos: Orientació a l'assoliment Iniciativa Preocupació per l'ordre i la qualitat Flexibilitat i gestió del canvi Organització
  • Disponibilidad de vehículo
  • Permisos de conducir: b-automóvil _=3.500kg, asientos _=9, con remolque _=750k, y triciclos y cuadriciclos de motor

detail.description.conditions

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada completa

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa