Subaltern/a a centres educatius-Tarragona

39 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06004350

*

GENERALITAT DE CATALUNYA

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

TARRAGONA - PRIORAT - 43730 FALSET

detail.description.description

Subaltern/a per substitucions de curta durada a centres educatius diferents comarques a Tarragona: Baix Penedès, Priorat . Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

detail.description.job

Les funcions d'aquest lloc de treball són: Vigilar les instal•lacions del centre; Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre; Custodiar el material, el mobiliari i les instal•lacions del centre; Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars; Atendre l’alumnat; Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu

detail.description.requirements

  • Experiencia 0 meses. 6 MESOS EN LLOCS SIMILARS
  • ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS
  • catalán (hablado b2 - avanzado, escrito b2 - avanzado)

detail.description.conditions

  • Contrato laboral temporal (1 meses)
  • Jornada completa

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa