TÈCNIC/ TÈCNICA ADMINISTRATIU/VA RECURSOS ECONÒMICS

29 Inscritos

Referencia oferta:

FA06026037

Fecha publicación oferta:

fa 25 dies

Puestos de trabajo:

1

ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Té com a missió principal participar en la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics de l’entitat, contribuint a la viabilitat econòmica dels projectes, a la correcta imputació i comptabilització econòmica, al compliment de terminis i a l’establiment de criteris de millora de la viabilitat.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08004 BARCELONA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Gestió comptable dels projectes i entitats: - Emissió de factures, imputació comptable i control de cobrament. - Elaboració dels pressupostos que se li assignin - Comptabilització i registre de costos - Emissió de pagaments bancaris - Seguiment de comptes bancaris i targetes vinculades - Detecció de desviacions de despesa i proposta de mesures correctores - Traçabilitat de la documentació vinculada a la gestió de caixa - Elaboració d’informes que se li encarreguin; control de costos, anàlisi de desviacions, propostes de millora, etc. - Participar en la gestió i tramitació d’impostos

Requisitos

  • Experiencia 2 años.  experiència professional: 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
  • Administració i finances
  • Competencias / conocimientos:  formació complementària; en pla anual comptable i gestions fiscals.  competències/habilitats necessàries per al desenvolupament en el lloc de treball: o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '1302' hasta '1474'
  • Otros beneficios: retribució entre 1302 i 1474 euros bruts x 14 pagues