COORDINADOR/ COORDINADORA PROJECTE PRO INFÀNCIA PONENT

149 Inscritos

Referencia oferta:

FA06026241

Fecha publicación oferta:

fa 22 dies

Puestos de trabajo:

1

ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Té com a missió principal el bon funcionament dels projectes que se li assignin, entre els quals el programa Pro-Infància com ha entitat coordinadora i prestadora de serveis, fent el seguiment del mateix i vetllant per la correcta execució segons el planificat i el territori assignat

TARRAGONA - TARRAGONÈS - 43006 TARRAGONA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

- Responsabilitzar-se de l’execució del projecte i vetllar per una viabilitat econòmica, tècnica i social amb una prestació de qualitat. - Coordinar i donar indicacions de suport a les entitats prestadores, vetllant pel seu bon funcionament i fent el seu seguiment. - Donar suport a la interlocució i representativitat externa de l’Entitat. - Participar en la planificació i gestió dels RRHH - Gestionar els serveis executats com a entitat prestadora - Responsabilitzar-se de la conservació d’infraestructura del servei - Responsabilitzar-se de la gestió de la documentació del servei. - Executar les directrius marcades per l’òrgan directiu mitjançant la Direcció de l’Entitat.

Requisitos

  • Experiencia 2 años. 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
  • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
  • Competencias / conocimientos:  formació bàsica; diplomatura, grau o llicenciatura en educació social, treball social, psicologia, pedagogia o altres similar de l’àmbit de les ciències socials.  formació complementària; en l’àmbit d’infància i col·lectius en risc. o capacitat de lideratge; incidir i influir sobre els altres de manera satisfactòria per un assoliment comú del treball òptim. o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada parcial (30 horas - jornada semanal)
  • Salario mensual bruto 1605