TÈCNIC / TÈCNICA PROSPECCIÓ LABORAL

15 Inscritos

Referencia oferta:

FA06027475

Fecha publicación oferta:

30/09/2022

Puestos de trabajo:

1

Fundació Àmbit Prevenció

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Tècnic/a prospecció laboral programa MAIS (Mesures actives d’inserció per a persones amb la Renda Garantida de Ciutadania)

BARCELONA - MARESME - 08350 ARENYS DE MAR

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

□ Prospecció : Realitzar la identificació d’empreses per la seva col·laboració en el programa d’acord als interessos ocupacionals i perfils dels/les participants. □ Difusió i contacte amb empreses: Difusió dels programes, informació dels ajuts a la contractació de les persones en RGC, accions de contacte per tal d’establir acords de col·laboració que permetin millorar per una banda l’ocupabilitat de les persones ateses i, per l’altra, la seva inserció laboral. □ Intermediació: Establir convenis de pràctiques no laborals i oferir serveis a les empreses amb l’aportació de candidats a ofertes laborals i posterior recolzament al llocde treball. Suport i acompanyament als participants en la recerca de feina, en la preparació als processos de selecció de candidatures des del model de competències i en el procés d’adaptació a l’empresa i al lloc de treball. □ Resultats: assolir un 10% d’inserció laboral en un volum de 30 persones ateses. □ Gestió :Recollida d’indicadors i de dades de procés. Redacció d’informes i memòria

Requisitos

  • Experiencia 2 años. □ expe riència mínima de 2 anys com a tècnic/a de prospecció en programes mais/orienta, amb col·lectius d’exc lusió social. □ expe riència mínima de 2 anys en la prospecció d’empreses i en el treball directe amb elles per aconseguir la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat □ coneixement general del món empresarial i social, del funcionament del mercat laboral i dels ajuts i bonificacions a la contractació. Coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral es valorarà: □ coneixement del sector empresarial del maresme. □ coneixements sobre intermediació i resolució de conflictes
  • Título de grado
  • Grau en l'àmbit empresarial
  • Competencias / conocimientos: □ competències digitals per a la recerca i la gestió de la in formació. □ nivell alt de redacció i domini del català i el castellà parlat i escrit. □ habilitats comunicatives i de negociació □ altres: capacitat d’empatia i escolta activa, capacitat d’organització i planificació, bona gestió del temps, autonomia, talant positiu i proactiu, amb flexibilitat i adaptació als canvis, treball en equip, capacitat de resolució i autonomia, responsabilitat i compromís amb l’entitat, capacitat creativa i innovadora, disposició a l’aprenentatge i millora contínua en pro de l’excel·lència professional. també: □ formació en el model d’ocupabilitat per competències □ formació en mesures de responsabilitat social corporativa (rsc) □ formació específica en perspectiva de gènere □ formació en àrees de dret laboral

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral temporal (6 meses)
  • Jornada parcial (19 horas - jornada semanal)
  • Otros beneficios: tipus de contracte : 19 hores i 15 minuts de dilluns a divendres ( mitja jornada) horari : flexible i 2 dies de teletreball. adreça i població del lloc de treball: arenys de mar salari brut anual: conveni d’acció social. Grup c, llicenciats. Incorporació: 15 octubre aprox. data finalització: 30 d’abril, amb possibilitats de continuïtat.