PSICOLOGA / PSICOLEG CLINIC

46 Inscritos

Oferta personas con discapacidad

Referencia oferta:

FA06027903

Fecha publicación oferta:

06/10/2022

Puestos de trabajo:

1

FILLES CARITAT FUNDACIO SOCIAL

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

S'ofereix una vacant per a atenció psicològica individual i grupal a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional i/o possibles víctimes de tràfic.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08019 BARCELONA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Realització d'entrevistes inicials de valoració psicològica individual i familiar. - Diagnòstic, identificació de necessitats i tractament terapèutic. - Intervencions d'urgència en situació de crisi. Mediació en situació de conflicte. - Assessorament tècnic a professionals i persones voluntàries que intervenen en els itineraris de les persones beneficiàries, i suport psicològic al personal que exerceix labors d'atenció directa a les persones beneficiàries. - Elaboració d'informes d'intervenció, seguiment, i de suport a sol·licituds de Protecció Internacional. - Desenvolupament de sessions grupals de suport psicològic. - Atenció i actuació davant possibles casos de tràfic d'éssers humans. Aplicacions del protocol. - Formació i sensibilització d'agents externs sobre diferents aspectes relacionats amb situació psicològica de les persones migrants - Facilitar l'accés de les persones beneficiàries del programa als recursos públics existents. - Derivació a altres entitats i recursos externs. Garantir la comunicació i coordinació amb els serveis públics de salut mental i d'entitats especialitzades. - Suport en les tasques logístiques relacionats amb els habitatges d'acolliment i l'acolliment de les persones beneficiàries del programa - Realització d'informes del programa: justificació, seguiment i avaluació del programa; detecció de necessitats i elaboració de propostes de noves accions i/o línies de treball. - Coordinació amb l'equip humà (tècnics/as i amb voluntaris/as) adscrit al programa i a l'Entitat. - Gestió del programa a través de la base de dades de l'Entitat així com d'altres aplicacions utilitzades en la gestió del programa - Participació i/o desenvolupament i aplicació, de les activitats formatives realitzades per l'Entitat. - Participació, en representació de l'entitat, en reunions externes, fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del programa; Garantint el treball en xarxa amb altres entitats públiques o privades relacionades amb la matèria, mitjançant plataformes, xarxes o altres fòrums en matèria de salut mental. - Participació activa en reunions internes o externes - Elaboració de documents, informes i compliment de requisits administratius per al seguiment del programa.

Requisitos

  • Experiencia 1 años. Valorable en altres llocs: experiència en psicologia clínica acreditada amb experiència laboral d'almenys 1 anys. coneixement dels recursos existents en la zona i província en la qual s'exerceix el lloc. coneixements de programes atenció a col·lectius en situació d'exclusió social, preferentment relacionats amb persones migrants i/o sol·licitants d'asil.
  • Licenciatura o ingeniería
  • Psicologa/o clínico
  • Inglés (hablado b2 - avanzado, escrito b2 - avanzado)
  • Francés (hablado b2 - avanzado, escrito b2 - avanzado)

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada intensiva
  • Salario mensual bruto desde '1774' hasta '2100'