CAP DE TORN

5 Inscritos

Oferta personas con discapacidad

Referencia oferta:

FA06054057

Fecha publicación oferta:

21/11/2023

Fecha de cierre:

19/02/2024

Puestos de trabajo:

1

cohitech

Descripción de la oferta

Empresa líder en el seu sector i en ple creixement ubicada a la comarca del Bages, està cercant un/a cap de torn (MATÍ) per la seva àrea productiva.

BARCELONA - BAGES - 08660 BALSARENY

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Garantir els objectius de producció (ràtios) i nivell de productivitat de la plantilla o Garantir els objectius de minves i proposta de millores per a la seua evolució. o Supervisió dels processos productius, així com de l’activitat dels operaris (inclòs autocontrol) que estan sota la seva responsabilitat. o Anàlisi i interpretació de les dades de producció facilitades per l'ERP per a la presa de decisions juntament amb la Direcció Tècnica de Planta. o Organització i distribució de tasques entre els operaris de producció que conformen el grup de treball. o Aportació suggeriments per a la millora del nivell d'eficàcia dels processos i aturades productives, disminució de minves i no-conformitats. o Vetllar per l'estricte compliment de les normes de seguretat i higiene (PRL) en totes les activitats i instal·lacions de l'empresa, tant pel personal propi com pel subcontractat. o Coordinació amb la secció de reposició per a l’execució de les ordres de fabricació. PLANIFICACIÓ o Juntament amb el Controller de Planificació, realitzar la distribució de treballadors/ores per màquina en funció de les ordres de producció, de la formació de l'equip i de les necessitats previstes. o Coordinar i planificar amb el Controller de Planificació i la Direcció Tècnica de Planta els canvis de format a les màquines. PERSONAL o Coordinació amb el Departament de RRHH per a la gestió de la plantilla i la seua formació en màquina cercant la màxima polivalència del grup. o Coordinació amb el Departament de RRHH en la regulació (selecció-finalització) de la plantilla de producció. o Coordinació amb el Departament de RRHH en la formació i el desenvolupament de la plantilla de producció. o Coordinació amb el Departament de RRHH a per al compliment de la normativa interna de producció. QUALITAT I NO CONFORMITATS o Coordinació amb el Departament de Qualitat per a la fabricació del producte segons els estàndards establerts pel SGC. o Seguiment i supervisió de les accions preventives i/o correctives establertes pel Departament de Qualitat sobre la base de les incidències i/o no conformitats detectades durant el procés productiu i/o posteriors reclamacions de clients.

Requisitos

  • Experiencia 2 años. O experiència en el sector industrial ( producció) com a cap de torn mínim 3 anys. o experiència en sistema de gestió de qualitat mínim 2 anys.
  • Título propio universitario
  • Título propio universitario - organización industrial
  • Competencias / conocimientos: o coneixement detallat de les característiques dels processos productius. o coneixement operatiu i del potencial i limitacions de les instal·lacions i maquinària. o coneixement de les eines i la maquinària relacionades amb les diverses operacions del procés. o valorable coneixements bàsics de mecànica, electricitat i pneumàtica. o coneixements bàsics en matèria de la normativa de seguretat afecta el sector (prl) i, en concret, l'empresa. o coneixements d’excel per a l'anàlisi i la interpretació de dades. o coneixements en primers auxilis.
  • Disponibilidad de vehículo
  • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '1800' hasta '2000'
  • Otros beneficios: o jornada laboral completa torn matí ( 6:00-14:00h) o contractació indefinida o formació continua o oportunitat de carrera i desenvolupament professional a través pla de carrera o beneficis socials