COORDINADOR/A PLA INTEGRAL DE BARRIS CASC ANTIC

30 Inscritos

Referencia oferta:

FA06062465

Fecha publicación oferta:

05/04/2024

Puestos de trabajo:

1

ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha posat en marxa, dins del marc de la convocatòria del Programa Integral de barris per a la millora de rendes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Pla Integral de Barris del Casc Antic. Es defineixen 4 línies de treball per millorar els serveis de qualitat urbana i el benestar per a tota la comunitat, incidint amb accions de caràcter educatiu, ocupacional, digitalització, mediambiental i de salut i en la creació de condicions per millorar l’activitat econòmica del barri. • Contracte laboral : abril 2024 a desembre 2024 • Salari: 30.000 euros bruts/anuals (14 pagues) • Jornada laboral: 35 hores setmanals • Inici contracte: abril 2024

BARCELONA - VALLÈS OCCIDENTAL - 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

 Coordinació de l’equip encarregat de portar a terme el Pla Integral de Barris, i de les diferents àrees, departaments o agents que puguin participar permanent o puntualment en el projecte, establint espais reunió i comunicació.  Planificar i dissenyar accions transversals entre les diferents actuacions del Pla Integral així com també altres possibles projectes municipals o supramunicipals.  Coordinació, planificació, disseny i revisió de l’estratègia de comunicació, conjuntament amb els serveis de comunicació municipal i serveis professionals externs.  Revisió i seguiment de la web i xarxes socials del Pla de Barris.  Interlocució amb l’Àrea Metropolitana per resoldre dubtes, coordinar visites de seguiment, validar publicitat o elements de difusió, i per la presentació de documentació entre d’altres.  Suport a la Dinamització social al barri: participació en el disseny d’accions, la captació de persones interessades, la implicació de les associacions i d’altres departaments municipals, gestions administratives i de recursos necessàries (reserves espais, sol·licitud de pressupostos de compres i serveis,...).  Coneixement i seguiment del treball desenvolupat al barri; relació amb les institucions, organitzacions que hi treballen, detectar a veïns i veïnes que volem formar part activa de la vida social del barri, potenciar un treball transversal i creixin dinàmiques socials que es puguin mantenir un cop finalitzat el Pla Integral.  Enfortir i redensificar el teixit social i comunitari del territori, a partir de la creació de grups nous, de l’enfortiment dels existents o de l’articulació i el treball entre ells. Facilitar els processos d’enxarxament durant el desenvolupament dels diferents moments i fases del Pla.  Planificació estratègica mitjançant l’enxarxament; és a dir, la relació i el vincle, l’agrupació de persones, associacions, professionals i serveis, i la creació de grups, xarxes i espais d’articulació i construcció col·lectiva  Disseny i seguiment d’indicadors qualitatius i quantitatius, que permetin valorar l’impacte del Projecte i estiguin orientats a poder realitzar la memòria tècnica justificativa  Seguiment i revisió dels objectius indicats a la memòria de sol·licitud del projecte per assegurar el seu assoliment  Anàlisis de desviacions, tècniques i econòmiques, respecte a la sol·licitud inicial del projecte, i si s’escau, redissenyar propostes i estratègies en consens amb l’AMB.  Redacció d’informes, documents o propostes que siguin inherents a la gestió del Pla Integral i la Dinamització social del Barri.  Seguiment i suport de les justificacions tècniques i econòmiques.

Requisitos

  • Experiencia 9 meses. Es valorarà: • experiència en el desplegament i coordinació de projectes socials • experiència en la coordinació de xarxes comunitàries i agents socials • experiència en coordinació d’equips
  • Título de grado
  • Título de grado - ciencias políticas y administración pública
  • Catalán (hablado b2 - avanzado, escrito b2 - avanzado)
  • Competencias / conocimientos: competències : • proactivitat • habilitats comunicatives i sociolingüístiques • comunicació efectiva i assertiva. • lideratge, coordinació d’equips • capacitat de gestió i negociació • capacitat de planificació • creativitat i adaptabilitat • bones relacions interpersonals i empatia • capacitat de gestió econòmica per a l’administració de recursos, justificació de despeses, presentació de resultats, etc.
  • Disponibilidad de vehículo
  • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral temporal (9 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto 2143