EDUCADOR/A SOCIAL

28 Inscritos

Referencia oferta:

FA06063160

Fecha publicación oferta:

15/04/2024

Puestos de trabajo:

1

Fundació Pere Mata Terres de l'EBre

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

La Fundació Pere mata Terres de l'Ebre, és una organització sanitària especialitzada en Salut Mental que pertany al Grup Pere Mata. La seva activitat s'emmarca com proveïdor del Catsalut en relació a l'atenció pública sanitària dels serveis hospitalaris i ambulatoris de Salut Mental.

TARRAGONA - RIBERA D'EBRE - 43740 MÓRA D'EBRE

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Responsabilitats i funcions principals:  Treballar en una dinàmica d’equip interdisciplinari.  Valoració de les necessitats del/de la usuari/a i la família.  Execució de les activitats i programes establerts per l’equip tècnic.  Exercir de referent dels/de les usuaris/es assignats.  Comunicació i relació amb les famílies en relació a la vida quotidiana i assistència del/de la usuari/a al centre.  Dinamitzar i mobilitzar als/a les usuaris/es.  Participar i col·laborar en la organització i planificació dels programes, de les activitats del SRC i del PIRR.  Informar i recollir les observacions i incidències en relació al funcionament, integració i interacció dels/de les usuaris/es i del servei en general.  Realització el registre i anotacions de les observacions  Ajuda en els hàbits i activitats quotidianes dels/de les usuaris/es.  Complimentar els protocols assignats pel psicòleg.  Participar en les activitats docents, formatives i d’investigació.  Disseny, programació, realització i avaluació de les activitats i programes.

Requisitos

  • Experiencia 1 meses. Es valorarà experiència en salud mental
  • Educació social
  • Competencias / conocimientos: competències professionals orientació a l'usuari: voluntat i esforç de relacionar-se, comunicar-se de forma adequada i ajudar als usuaris, i a les seves famílies, de contribuir a resoldre les seves necessitats, mostrant professionalitat i ètica en la seva actuació. empatia i flexibilitat capacitat d’entendre el que passa i perquè, analitzar, valorar amb criteri i prendre decisions, per adaptar-se, ser flexible i incorporar amb rapidesa els canvis que es produeixen. Saber gestionar les emocions de forma positiva. treball en equip orientació a objectius qualitat treballar de forma coordinada, cooperant amb els altres de forma activa i receptiva, assumint el lideratge quan sigui necessari. Tot amb un enfocament d’objectiu comú, amb visió multidisciplinària i amb una perspectiva ètica compartida. treballa de forma planificada, sistemàtica i estructurada, prioritzant i optimitzant els recursos al seu abast, per tal d’aconseguir portar a terme els objectius previstos, tot mitjançant una eficaç gestió del temps, anticipant-se als obstacles i generant possibles alternatives, d’acord amb els valors ètics de l’organització. voluntat de créixer professionalment, ampliar els coneixements professionals, així com transmetre’ls als companys i transferir-los a la pràctica
  • Disponibilidad de vehículo

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral temporal (6 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto 2500