MECÀNIC/A ESPECIALISTA

1 Inscritos

Referencia oferta:

FA06063994

Fecha publicación oferta:

25/04/2024

Puestos de trabajo:

1

FLEXIPLAN SA ETT

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Eulen Flexiplan selecciona per una important empresa dedicada a la gestió de residuus un/a Mecànic/a Especialista per incorporar-se a la seva planta en Maials.

LLEIDA - SEGRIÀ - 25179 MAIALS

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

- Exercir les activitats de producció sobre la base de les ordres transmeses pel director de operacions. - Compliment de la normativa relativa a la prevenció de riscos de l'empresa. - Ús adequat de maquinària i instal·lacions. - Ús adequat dels equips de protecció individual facilitats per lempresa. - Proactivitat per solucionar incidències que puguin ocórrer durant el treball (producció, qualitat, etc.) - Compliment de la normativa relativa a gestió ambiental de lempresa - Seleccionar i dipositar correctament els residus al seu lloc corresponent segons la formació interna. - Comunicació directa amb el director d'operacions en cas de detectar alguna incidència que no pugui solucionar. - Comunicació directa amb el departament de qualitat de qualsevol dubte en lús dequips de mesurament. - Manteniment dels equips sota la supervisió - Omplir parts de producció - Canvis de configuració - Col·locar sacs en ensacador segons configuració i sortida amb carretó elevador - Etiquetatge de sacs de producte final - Col·locar palets segons configuració amb carretó elevador - Fleixat de sacs - Regulació d'alimentació de la maquinària per evitar embussos o treballar en buit - Control de la temperatura dels molins - Tasques d'ajust, neteja o petites reparacions sobre màquina - Realitzar operacions de manteniment preventiu de la pròpia màquina - Presa de mostres per a qualitat - Neteja d'aspiracions - Ompliment de tremuges de material amb pala carregadora - Control general del procés - Lectura de comptadors de molins - Neteja de zones elevades de la planta (PEMP) - Control qualitat dels productes (granulat, tèxtil, acer...) - Retirada de contenidors de pèrdues de procés i de tèxtil amb carretó elevador - Neteja de terres i superfícies amb pala, escombra i aire comprimit - Neteja periòdica de garbells per assegurar el bon cribratge del producte final - Neteja d'imants de procés per assegurar la retirada de l'acer - Vigilància del procés, control que no hi hagi embussos, comprovació de la refrigeració.

Requisitos

  • Experiencia 1 años. - formació eso o similar - carnet de carretoner en vigor - carnet de pala carregadora/telescopic - imprescindible experiència en entorn industrial controlant processos de línies productives - formació en extinció d'incendis - carnet de conduir i cotxe propi - valorable formació prl 50 h (recurs preventiu) - valorable carnet pemp - valorable coneixements de gestió i realització de manteniments preventius - valorable coneixements d'automatització, mecànica i electricitat
  • Primera etapa de educación secundaria con título
  • Primera etapa de educación secundaria con título - primera etapa de educación secundaria completa
  • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indiferente
  • Jornada intensiva
  • Salario mensual bruto desde '1800' hasta '1900'