AUXILIAR INFERMERIA

18 Inscritos

Referencia oferta:

FA06064743

Fecha publicación oferta:

07/05/2024

Puestos de trabajo:

4

Sant Andreu Salut

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Es busca personal d'auxiliar d'infermeria per tenir cura de les persones ateses. Ajudar i comprendre a les persones en totes les seves necessitats tant físiques com psíquiques, d’acord amb el reglament i la filosofia del centre.; així com realitzar qualsevol tasca i/o activitat relacionada amb la seva vida quotidiana i el seu tractament, mentre no estigui reservada específicament a una altra categoria professional.

BARCELONA - BAGES - 08241 MANRESA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Gestió assistencial: • Rebre i emetre informació oral i escrita per la correcta coordinació dels torns. • Rebre i arxivar la documentació, trametre les sol·licituds al servei corresponent, classificar i ordenar les històries clíniques. • Responsabilitzar-se d’aquelles tasques i pautes assistencials que es portin a terme en l’equip. • Participar en les reunions interdisciplinàries de seguiment terapèutic. • Redactar i comunicar les incidències corresponents a la dinàmica de la seva Unitat. Gestió de les persones ateses i família: • Observar els signes que cridin la seva atenció i recollir les dades clíniques, tot això mitjançant inspecció no instrumental, i comunicar-ho als professinals d'infermeria o metges responsables. • Administrar la medicació que no requereixi de tècniques específiques. • Ajudar en l'administració dels àpats a aquelles persones que ho requereixin. • Atendre la neteja personal i ajudar a la persona en les seves necessitats fisiològiques. Identificar el tipus d’atencions higièniques que es requereixen; banyar o supervisar el bany, tallar ungles, afaitar, depilació, etc., canvi de bolquers i recollida de la brossa que es genera. • Ajudar i estimular als usuaris pel que fa a la higiene i al seu vestuari personal. • Realitzar canvis posturals a aquelles persones que ho requreixin. • Fer el llit i canviar-ne la roba. Endreçar les habitacions. • Recollir la roba bruta i preparar-la per la bugaderia, deixant-la en l’espai destinat al brut. Tenir cura de la roba dels pacients i de la Unitat. • Netejar i preparar el material clínic i els aparells clínics. • Recollida de mostres de laboratori que no suposi l'ús de cap tècnica. Control de femta, orina, etc., avisant de qualsevol anomalia. • Vetllar perquè l’ambient d’aire, llum, olors, sorolls, etc., sigui l’adequat. • Informar el pacient dels seus drets i de les normes de la institució durant la seva estada. • Presentar a l’usuari els components de la Unitat i la resta de l'equip. • Realitzar les activitats de desenvolupament individual segons el pla de cures. • Atendre i informar als familiars de la normativa de la Unitat i retornar a aquests els objectes personals Gestió amb l’equip interdisciplinari: • Participar, conjuntament amb la resta de l'equip, en el procés d'ingrés de la persona. • Participar en les reunions de l'equip per tal d'aconseguir una millor informació i integració, i també per millorar l'assistència a l’usuari en el centre. • Exercir aquelles funcions delegades pels infermers o infermeres.

Requisitos

  • Experiencia 14 meses. Es valorarà experiència en altres institucions similars o residències.
  • Diplomatura o ingeniería técnica
  • Gm auxiliar infermeria
  • Catalán (hablado b2 - avanzado, escrito b2 - avanzado)
  • Español (hablado b2 - avanzado, escrito b2 - avanzado)
  • Competencias / conocimientos: ordre i pulcritud en el treball. • facilitat per les relacions interpersonals. • discreció i acurada atenció en el tracte personal i telefònic. • positiva disposició per treballar en equip. • esperit de superació. • flexibilitat i adaptabilitat

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indefinido
  • Jornada completa
  • Otros beneficios: disponibilitat matins i tardes, caps de setmana i festius