AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE SUPORT UNIVERSITARI (TARDES)

93 Inscritos

Incorporación inmediata

Referencia oferta:

FA06066317

Fecha publicación oferta:

27/05/2024

Puestos de trabajo:

1

Universitat Pompeu Fabra

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

MISSIÓ: Atendre i donar informació a les persones usuàries que s'adrecen a la recepció el campus (estudiants, personal docent i investigador, etc) i preparar adequadament dels equipaments, espais i recursos assignats d’acord amb les normes establertes i les indicacions del/la cap, amb la finalitat d’oferir un servei de qualitat amb rapidesa, autonomia i eficiència. REQUISITS IMPRESCINDIBLES: - Titulació mínima exigida de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent (FP1 o CFGM) - Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1-Marc Comú de Referència de les Llengües (o superior). EXPERIÈNCIA/CONEIXEMENTS A VALORAR: -Titulació acadèmica de nivell superior a la requerida. -Experiència en les funcions descrites o equiparables. -Experiència en treball amb eines ofimàtiques i aplicacions TIC. -Certificat de coneixements de llengua anglesa de nivell B2.2 (MCER). -Competències personals: comunicació interpersonal efectiva; organització del treball i del temps; orientació a la qualitat i als resultats; orientació a l’usuari; treball en equip i cooperació; coneixement i compromís amb l servei públic i la UPF; gestió emocional. CONDICIONS: Incorporació: Immediata Durada prevista: 4 mesos (prorrogable) Dedicació: a temps complet Horari: Continuat de TARDA (presència obligada de 14h a 20h, flexibilitat de 14.30h a 14h i de 20h a 22h) Retribució anual bruta: 23.600€ (brut mensual de 1.680€)

BARCELONA - BARCELONÈS - 08003 BARCELONA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

- Atendre i informar les persones usuàries (estudiants, personal docent i investigador, etc) que s'adrecen a la recepció del campus, així com identificar necessitats d’informació i canalitzar-les als espais de coordinació que s’estableixin. - Preparar i fer reserves dels equipaments i espais dels edificis (aules del campus, sales de reunions, etc) per tal que s'adeqüin als requeriments i confort necessaris de les activitats preparades (docència, recerca, etc). - Detectar anomalies, deficiències i desperfectes dels espais, instal·lacions i mobiliari, així com activar el procediment establert per a resoldre-les. També donar suport en funcions de control i posada en marxa dels sistemes d’alarmes, climatització, llum i altres dels edificis, així com reportar incidències a proveïdors de serveis generals. - Donar suport administratiu a les unitats d'administració i gestió del campus, com ara recopilar i registrar la informació a les aplicacions informàtiques i bases de dades, escanejar, reproduir, elaborar i arxivar documents i també mantenir actualitzada la informació recollida a les webs i altres canals d’informació. - Exercir la funció assignada a l’equip de comunicació i d’evacuació en el pla d’autoprotecció i en l’equip de control d’accessos al campus. - Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques.

Requisitos

  • Experiencia 2 meses. (sense requisit exigit de durada mínima d'experiència en les tasques)
  • Título de fp de grado medio
  • Español (hablado c2 - d.maestría, escrito c2 - d.maestría)
  • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral temporal (4 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto 1680