TÈCNIC/A DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

13 Inscritos

Referencia oferta:

FA06067012

Fecha publicación oferta:

04/06/2024

Puestos de trabajo:

1

Serveis Ambientals del Vallès Oriental

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A, té la necessitat d’iniciar un procés selectiu per a la cobertura d’una vacantde caràctertemporal d’un/a tècnic/a de contractació adscrita a l’Àrea de Contractació

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08401 GRANOLLERS

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

• Reportar i donar suport tècnic al/la Cap de Contractació. • Desenvolupar i fer el seguiment d’estudis, nous projectes, contractes menors i licitacions. • Donar suport i si s’escau elaborar contractes menors: - Informe tècnic de justificació (si hi ha partida pressupostària, valoració econòmica estimada, necessitat d’execució...). - Revisió de Plec de prescripcions tècniques. - Informe tècnic final de valoració d’ofertes. • Donar suport i executar la documentació de les licitacions considerant: - Estudis de mercat. - Recull i anàlisis de dades del que es vol fer. - Elaboració de la memòria justificativa de l’expedient de contractació. - Elaboració del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de Clàusules Administratives particulars amb les àrees i departaments corresponents. - Elaborar informe d’obertura de sobres i propostes d’adjudicació a l’òrgan de contractació. - Presència a les Meses de contractació i elaboració de les actes. - Suport a les àrees i departaments en l seguiment dels contractes. - Gestió documental (actes de recepció, actes de la mesa de contractació). • Tràmit i redacció de liquidacions de contractes. • Assistir a actes de recepció de béns. • Revisió de tota la documentació (Plec de prescripcions tècniques, Plec de Clàusules Administratives, informe d’obertura, proposta d’adjudicació, contracte). • Elaboració de propostes per a l’òrgan de contractació. • Elaboració d’informes de seguiment de contractes, retorns de garanties definitives, liquidacions de contractes, etc. • Introducció de dades i seguiment dels contractes a la plataforma electrònica de contractació, el perfil del contractant i el Registre Públic de Contractes per tots els contractes. • Col·laboració en el desenvolupament de procediments de contractació, així com les tasques que li siguin assignades. • Suport a les àrees i departaments amb el control de les justificacions aportades relacionades amb les subvencions, si s’escau. • Donar suport a les àrees o departaments interessats a l’estudi de convocatòries de subvencions, així com a donar suport a elaborar la documentació administrativa necessària per a presentar-la, si s’escau.

Requisitos

 • Experiencia 1 años. - experiència i/o coneixements en administració pública. - experiència en tramitació d’expedients de contractació en l’administració pública, despatxos d’advocats i/o empresa contractista de l’administració pública
 • Título de grado
 • Grau universitari relacionat amb dret, gestió administrativa o administració pública
 • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
 • Español (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
 • Competencias / conocimientos: - coneixements d’ofimàtica i paquet office avançat. - coneixements de plataformes de contractació com: vortal, perfil del contractant i registre públic de contractes.
 • Disponibilidad de vehículo
 • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

 • Contrato laboral temporal (6 meses)
 • Jornada completa
 • Otros beneficios: retribució anual bruta: 36.259,41 €