TÈCNIC/A POLIVALENT DE RESIDUS

13 Inscritos

Referencia oferta:

FA06067386

Fecha publicación oferta:

11/06/2024

Puestos de trabajo:

1

Serveis Ambientals del Vallès Oriental

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A, té la necessitat d’iniciar un procés selectiu per a la cobertura d’una vacant de tècnic/a polivalent de residus adscrita a l’Àrea de Negoci

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08401 GRANOLLERS

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

La finalitat del perfil tècnic polivalent de residus és donar suport a l’Àrea de Negoci, tant a la part més vinculada als estudis i projectes com a la planificació i control de costos dels serveis de recollides de residus i serveis de deixalleries. A continuació es detallen les funcions principals: • Disseny de nous serveis de recollides i gestió de residus a prestar a la societat (recollides i deixalleries). Treball de camp, anàlisis tècnic, dimensionament de rutes i equips de recollides així com elaboració de propostes tècniques i econòmiques dels serveis de recollides i transport de residus. • Optimització de serveis de recollides i gestió de residus que es presten a la societat (recollides i deixalleries). Treball de camp, anàlisis tècnic, dimensionament de rutes i equips de recollides així com elaboració de propostes tècniques i econòmiques dels serveis de recollides i transport de residus. • Optimització i millora continua dels serveis que es presten a la societat (recollides i deixalleries). Inclou la elaboració i redacció de tota la documentació tècnica necessària com poden ser informes tècnics, memòries, protocols.... • Cerca de tendències del mercat i noves tecnologies que permetin millorar el negoci de la societat (qualitativament i quantitativament). Oportunitats, objectius, riscos. • Implementar proves pilot en l’àmbit dels serveis de la societat. • Seguiment de la normativa vigent d’aplicació de residus. • Redacció de tota la documentació tècnica per a la millora de la gestió interna dels departaments i àrees de la societat. Protocols, estandarització, inventaris,... • Avaluació i anàlisis dels resultats i gestió de les dades generades pels serveis de recollides i deixalleries. • Cerca, i gestió de subvencions. Inclou la elaboració de tota la documentació tècnica i econòmica necessària. • Redacció de les especificacions tècniques per a l’adquisició de béns o serveis. • Elaboració de pressupostos, estudis de mercat i estudis de costos. • Elaboració d’estudis tècnics per tal de donar suport en el cas de que els ajuntaments consorciats vulguin aplicar la implantació de la taxa de pagament per generació o bonificació per participació. • Control pressupostari.

Requisitos

 • Experiencia 2 años. Idealment experiència mínima de 2 anys en àmbits com: treball de camp en nous serveis de recollides de residus, optimització de serveis de recollides, transport de residus, càlcul i disseny de rutes i equips de recollides de residus o tasques similars a les descrites a la oferta de feina
 • Diplomatura o ingeniería técnica
 • Enginyeria tècnica, grau universitari o cfgs
 • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
 • Español (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
 • Competencias / conocimientos: es valorarà positivament: - experiència i coneixements en administració pública. - experiència i/o coneixements en l’àmbit de la gestió de projectes i/o en matèria de residus. - experiència i/o coneixements en administració o backoffice en l’àmbit de residus, comptabilitat i/o gestió de personal. - experiència i/o coneixements en el programa qgis i el paquet office
 • Disponibilidad de vehículo
 • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

 • Contrato laboral indefinido
 • Jornada completa
 • Otros beneficios: retribució anual bruta: 37.173,10 €