METGE/SSA FORENSE AL PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS

1 Inscritos

Referencia oferta:

FA06068151

Fecha publicación oferta:

20/06/2024

Puestos de trabajo:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

LLoc de treball de Metge/ssa Forense al partit judicial GRANOLLERS. Es tracta d'un CONTRACTE TEMPORAL per cobrir una vacant (de durada indeterminada amb un màxim de 3 anys).

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08402 GRANOLLERS

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Són tasques del metge/ssa forense l’assistència tècnica als òrgans judicials, amb una jornada ordinària de 7 hores diàries, de dilluns a divendres. Així mateix, segons les poblacions s’hauran de realitzar guàrdies rotatòries de 24 hores o guàrdies de disponibilitat setmanals, també en torn rotatori, distribuïdes mensualment entre els/les metges/sses forenses de l’àrea de guàrdia respectiva. Són matèries de la seva disciplina professional la patologia forense: funcions relacionades amb la investigació medico-legal i autòpsies en tots els casos de mort violenta o sospita de criminalitat per ordre judicial, l’assistència i vigilància facultativa dels detinguts, lesionats o malalts, que es trobin sota la jurisdicció dels òrgans judicials, en els supòsits i en la manera que determinen les lleis. Emetre informes i dictàmens medicolegals, control dels lesionats, valoració dels danys corporals, valoracions psiquiàtriques forenses com incapacitats, ingressos psiquiàtrics , capacitats cognitives etc.. que siguin objecte d'actuacions processals. També realitzen funcions d'investigació i col·laboració que derivin de la seva pròpia funció. En el transcurs de les actuacions processals o d'investigació incoades pel Ministeri Fiscal, estaran sota les ordres dels/les jutges/sses, magistrats/des, fiscals i encarregats/des del Registre Civil, exercint les seves funcions amb plena independència i sota criteris estrictament científics.

Requisitos

  • Experiencia 1 meses. Es tindran en compte les funcions relacionades directament amb el lloc de treball objecte de la convocatòria. - nacionalitat espanyola.
  • Licenciatura o ingeniería
  • Medicina
  • Competencias / conocimientos: es valoraran específicament les especialitats en medicina legal i forense, i/o psiquiatria, i/o traumatologia i/o ginecologia, altres especialitats (anatomia patològica ), cursos relacionats amb l’administració de justícia, certificats de nivell de coneixement de català i experiència professional en funcions relacionades directament amb el lloc de treball. - haver treballat com a metge forense, o estar cursant l’especialitat en medicina legal - superació d’alguna de les proves selectives (oposicions a metges forenses)

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indiferente
  • Jornada completa