COORDINADOR/A DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

5 Inscritos

Referencia oferta:

FA06068493

Fecha publicación oferta:

26/06/2024

Puestos de trabajo:

1

Fundació Institut de Recerca Biomèdica

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

L'IRB Barcelona busca un/a Coordinador/a de Contractació Pública per supervisar i coordinar l'elaboració i el seguiment de tota la documentació administrativa dels procediments de licitació de l'IRB Barcelona com a òrgan de contractació, d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic Espanyol. El candidat seleccionat s'incorporarà al Departament Jurídic de l'IRB Barcelona. Depenent del Cap de Serveis Jurídics, haurà de supervisar i coordinar l'equip de Contractació Pública.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08028 BARCELONA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Supervisió i coordinació de les tasques globals de l'equip de contractació pública, que inclouen: - Elaboració i seguiment de tota la documentació administrativa dels procediments de licitació, inclosa la redacció del Plec de Condicions Administratives Particulars i altra documentació necessària. - Publicació de la documentació a la plataforma corresponent, tant a nivell nacional com europeu (Perfil de Contractant, Plataforma del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, DOUE). - Assessorament als diferents departaments interns en l'elaboració de la documentació necessària per als procediments de licitació. - Coordinació amb el departament de compres en relació amb els procediments de licitació. - Suport als licitadors. - Seguiment i execució del pla anual de procediments de licitació. - Control dels aspectes pressupostaris dels procediments de licitació. - Elaboració d'informes relacionats amb les licitacions requerides per interventors, Patronat, contractació plataforma, justificació de projectes, etc. - Arxiu i custòdia de la documentació relacionada amb els procediments de licitació.

Requisitos

  • Experiencia 5 años. Mínim de 5 anys en contractació pública. coneixements: formació específica en contractació pública i ampli coneixement de la normativa espanyola de contractació, especialment la llei 9/2017 de contractes del sector públic. competències: bon domini de la plataforma del servei de contractació pública de la generalitat de catalunya (pscp), de l'eina de sobre electrònic (sobre digital) del pscp i de la plataforma del registre públic de contractes de la generalitat de catalunya
  • Título de grado
  • Llicenciatura/grau en dret
  • Inglés (hablado b2 - avanzado, escrito b2 - avanzado)
  • Competencias / conocimientos: excel·lents habilitats d'escriptura i comunicació verbal en castellà i català. bon coneixement d'anglès. usuari de microsoft office.

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral indiferente
  • Jornada completa