OFICIAL/A ETAP TER (SUBSTITUCIO BAIXA IT)

6 Inscritos

Incorporación inmediata

Referencia oferta:

FA06068692

Fecha publicación oferta:

28/06/2024

Puestos de trabajo:

2

Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Persona amb titulació a nivell de Formació Professional de Grau Mitjà que estarà a les ordres de l'operador d'ETAP, i serà el seu substitut en el que es refereix a control de les instal.lacions al seu càrrec no havent de prendre normalment iniciatives referent a les ordres d'actuació però sí essent el vehicle per a que l'operador les prengui quan es trobi absent del centre de control. S'encarregarà de la reparació d'avaries de ràpida subsanació. Efectuarà quantes funcions d'operació sobre els elements manuals de la planta li siguin encomanats. Participarà en les tasques destinades a mantenir la bona presència de les instal.lacions tenint comandament directe sobre l'auxiliar d'explotació. - Titulació: imprescindible disposar de titulació de Formació professional de grau mitjà / CFGM (àmbit Xarxes i Estacions de tractament d’aigua, Gestió d’aigua, Manteniment elèctric, Mecànic d’instal·lacions industrials, electromecànic o similar) o titulació equivalent a l’anterior o superior. - Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell B1 (certificat de nivell elemental de català) de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent. Aquesta circumstància s’acreditarà amb la possessió del corresponent certificat de nivell elemental de català (B1) o superior. En cas de no disposar d’aquest certificat, aquest coneixement es constatarà amb la superació d’una prova que s’efectuarà amb les mateixes garanties i requisits que les proves de coneixements de llengua catalana previstes per a l’obtenció del certificat esmentat. - Carnet de conduir classe B vigent, i capacitat per desplaçar-se habitualment.

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08440 CARDEDEU

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

- Controlar el procés de tractament de l'aigua realitzant les anàlisis elementals de l'aigua des dels diferents punts de captació fins a la sortida dels dipòsits de la ETAP. - Realitzar maniobres elèctriques i/o mecàniques sobre els diferents actuadors: posada en marxa o aturada de bombes, accionament de vàlvules, comportes, actuació sobre les dosis dels reactius i quantes altres operacions siguin necessàries pel correcte funcionament de les instal•lacions. - Executar les actuacions que li siguin encomanades per l’Operador pel bon funcionament del procés de tractament i la correcta conservació dels actius de l'ETAP. - Executar les gammes de manteniment preventiu assignades i petites actuacions de manteniment correctiu de caràcter urgent. - Substituir a l'Operador en el centre de control, en absència d'aquest. - Fer en absència de l'auxiliar, descàrrega i reposició dels reactius de tractament. - Realitzar les funcions de l'auxiliar d'ETAP en cas d'absència del mateix. - Realitzar les diferents preses de mostres corresponents per al control del procés. - Realitzar els treballs de neteja i conservació general que li siguin encomanats. - Realitzar les rondes de control per la instal•lació i la presa de dades. - Mantenir el correcte estat d'ordre i neteja del Laboratori de Procés. - Introducció de dades i resultats analítics del control del procés al LIMS. - Gestionar els PCC i PPRo d'acord al pla d'APPCC del seu àmbit de treball. Nom del lloc: Oficial/a ETAP Ter Número de places convocades: 2 Centre de treball: ETAP Ter (C/Afores, s/n.) Localitat: Cardedeu (Barcelona) Grup professional: Grup V Retribució anual bruta: 29.545,64 euros Plus de torn Règim de guàrdies Classe de personal: laboral temporal Jornada: completa Règim horari: Torn tancat Durada: subst. baixa IT Contracte laboral temporal per substitució de persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball (substitució amb motiu de baixa IT)

Requisitos

 • Experiencia 3 meses. Experiència en tasques relacionades amb el tractament d’aigües residuals o potables, sector industrial o serveis o similar.
 • Título de fp de grado medio
 • Título de fp de grado medio - electricidad y electrónica
 • Catalán (hablado medio, escrito medio)
 • Competencias / conocimientos: responsabilitat i treball en equip (nivell: mitjà) : cfgm / fpi nivell català b1
 • Disponibilidad de vehículo:
 • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

 • Contrato laboral temporal (3 meses)
 • Jornada completa
 • Salario mensual bruto 2500
 • Otros beneficios: sistema de guardia de torn (substitucio personal torn tancat)