GEROCULTOR/A

6 Inscritos

Referencia oferta:

FA06068785

Fecha publicación oferta:

02/07/2024

Puestos de trabajo:

1

Fundació Privada Casal dels Avis d'Alforja

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Assistir i cuidar les persones usuàries en les activitats de la vida diària que no puguin realitzar per ells mateixos i fer aquelles realitzacions professionals encaminades a la seva atenció personal i del seu entorn

TARRAGONA - BAIX CAMP - 43365 ALFORJA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Donar suport a l'equip interdisciplinari a la recepció i acolliment de les noves persones usuàries col·laborant en l'adequació del pla de cures individualitzat. – Realitzar intervencions programades per l'equip interdisciplinari adreçades a cobrir les activitats de la vida diària. – Col·laborar en la planificació, l'organització i l'execució de les activitats preventives, ocupacionals i de lleure. – Mantenir la higiene personal de les persones usuàries. – Proporcionar i administrar els aliments al resident facilitant la ingesta en aquells casos que així ho requereixin. – Ocupar-se de la recepció, distribució i recollida dels aliments a l'habitació de la persona usuària. – Realitzar els canvis de postura i els serveis auxiliars que d'acord amb la preparació tècnica li siguin encomanats. – Col·laborar amb el resident en la preparació per a un trasllat, efectuant actuacions d'acompanyament, vigilància i suport. – Col·laborar amb el personal sanitari a l'administració de la medicació. – Col·laborar sota la supervisió de la infermera en la cura de residents colostomitzats i amb sondes, així com en l'administració de menjar mitjançant xeringa. - En absència de l'infermer podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per administrar insulina i heparina als usuaris, sempre que la dosi i el seguiment del tractament la faci personal mèdic o d'infermeria. - Acompanyar l'usuari o usuària en la realització d'activitats per facilitar el manteniment i la millora de les capacitats físiques i motores, així com en la realització d'activitats programades, ja siguin per a cites mèdiques, excursions, gestions, etc., facilitant la participació de la persona usuària en aquestes. – Col·laborar amb el TASOC en l'animació i la dinamització de la vida diària de la Institució. - Ajudar l'usuari i usuària en la realització de les activitats i els exercicis de manteniment i, seguint les orientacions dels professionals competents. – Donar suport i estimular la comunicació de les persones usuàries afavorint-ne el desenvolupament diari i la relació social. – Col·laborar amb l'equip interdisciplinari en la integració dels familiars de les persones usuàries a la vida del centre. – Efectuar la neteja i el manteniment dels estris dels usuaris, col·laborar a mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia, encarregar-se de la roba personal dels usuaris i fer els llits en funció de les necessitats de cada usuari de acord als criteris de qualitat establerts, amb la llenceria neta, absència d'arrugues i humitat, en la posició adequada, amb especial atenció als plecs corporals i altres zones de risc especial, respectant la intimitat de l'usuari. – Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salut dels/de les usuaris/àries. Observar i registrar al llibre d'incidències qualsevol canvi de comportament i/o físic detectat.

Requisitos

  • Experiencia 3 meses. Àmbit sanitari/hospitalari i/o residencial
  • Título de fp de grado medio
  • Auxiliar infermeria/ gerocultora
  • Competencias / conocimientos: capacitat de treball en equip, empatia i resposanble amb l'atenció a les persones.
  • Disponibilidad de vehículo
  • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral temporal (4 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '1134' hasta '1200'
  • Otros beneficios: 14 pagues