OFICIAL/A EL PASTERAL

6 Inscritos

Incorporación inmediata

Referencia oferta:

FA06068825

Fecha publicación oferta:

02/07/2024

Puestos de trabajo:

1

Ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Es el/ la treballador/a amb titulació a nivell de Formació Professional de Grau Mitjà que estarà a les ordres de l'operador d'ETAP, i serà el seu substitut en el que es refereix a control de les instal.lacions al seu càrrec no havent de prendre normalment iniciatives referent a les ordres d'actuació però sí essent el vehicle per a que l'operador les prengui quan es trobi absent del centre de control. S'encarregarà de la reparació d'avaries de ràpida subsanació. Efectuarà quantes funcions d'operació sobre els elements manuals de la planta li siguin encomanats. Participarà en les tasques destinades a mantenir la bona presència de les instal.lacions tenint comandament directe sobre l'auxiliar d'explotació.

GIRONA - SELVA - 17166 CELLERA DE TER, LA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Les principals funcions a desenvolupar assignades al lloc de treball seran: - Controlar el procés de captació i adducció de l'aigua realitzant les anàlisis elementals de l'aigua des dels embassaments i captació fins a l’entrada de l’ETAP del Ter. - Realitzar maniobres elèctriques i/o mecàniques sobre els diferents actuadors: posada en marxa o aturada de bombes, accionament de vàlvules, comportes, actuació sobre les dosis dels reactius i quantes altres operacions siguin necessàries pel correcte funcionament de les instal•lacions. - Executar les actuacions que li siguin encomanades per l’Operador pel bon funcionament del procés de captació i pretractament i la correcta conservació dels actius de l'ETAP. - Executar les gammes de manteniment preventiu assignades i petites actuacions de manteniment correctiu de caràcter urgent. - Fer descàrrega i reposició dels reactius de tractament. - Realitzar les diferents preses de mostres corresponents per al control del procés. - Realitzar els treballs de neteja i conservació general que li siguin encomanats. - Realitzar les rondes de control per la instal•lació i la presa de dades. - Mantenir el correcte estat d'ordre i neteja de les instal•lacions que faci servir. - Introducció de dades i resultats analítics del control del procés al LIMS. - Gestionar els PCC i PPRo d'acord al pla d'APPCC del seu àmbit de treball.

Requisitos

  • Experiencia 5 meses. -experiència en lloc de treball similar.
  • Título de fp de grado medio
  • Título de fp de grado medio - electricidad y electrónica
  • Catalán (hablado elemental, escrito elemental)
  • Competencias / conocimientos: requisits de participació: - titulació: imprescindible disposar de titulació de formació professional de grau mitjà / cfgm (àmbit xarxes i estacions de tractament d’aigua, gestió d’aigua, manteniment elèctric, mecànic d’instal•lacions industrials, electromecànic o similar) o titulació equivalent a l’anterior o superior. - experiència en lloc de treball similar. - coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell b1 (certificat de nivell elemental de català) de la direcció general de política lingüística, o l’equivalent. Aquesta circumstància s’acreditarà amb la possessió del corresponent certificat de nivell elemental de català (b1) o superior. En cas de no disposar d’aquest certificat, aquest coneixement es constatarà amb la superació d’una prova que s’efectuarà amb les mateixes garanties i requisits que les proves de coneixements de llengua catalana previstes per a l’obtenció del certificat esmentat. - carnet de conduir classe b vigent. aspectes que es valoraran - certificat del curs bàsic de prevenció de riscos laborals (50 hores). - coneixements bàsics en gmao (software de gestió de manteniment integral). - coneixements bàsics en lims (sistema de gestió d’informació de laboratori). - coneixements bàsics en panel view - coneixement de ms office. - coneixements bàsics en sistemes erp (sap, navision o similar).
  • Disponibilidad de vehículo: automóvil
  • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral temporal (5 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto desde '3000' hasta '3300'